Uwaga Zamknięty przejazd w KOTOCU !!!

 W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się od wykonawcy o zamknięciu przejazdu kolejowego w kierunku Kotoca i Podola.

Zamknięcie nastąpi 29 maja 2018r o godz. 13,00 do 30 maja (środa) do godz. 15;00 .

 

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

 

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

18-05-2018

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi zamknięciami przejazdów kolejowych w miejscowości Radziszów (obok stacji PKP Rzozów) oraz miejscowości Wola Radziszowska (obok stacji PKP Radziszów) w terminie od 21-30 maja 2018 r. nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273.

Linia autobusowa nr 253:

 • w dniach 21-27 maja 2018 r. będzie kursować na wydłużonej trasie do Woli Radziszowskiej według zmienionego rozkładu jazdy: KLIKNIJ TUTAJ
 • z pętli Czerwone Maki P+R do przystanku Radziszów Szpital linia pojedzie po stałej trasie, dalej prosto przez most na rzece Głogoczówka do Woli Radziszowskiej. Od przystanku Wola Radziszowska Mała Ostra Góra po trasie linii 263 aż do pętli Wola Radziszowska. Linia obsługiwać będzie dodatkowo wszystkie przystanki na odcinku Wola Radziszowska Mała Ostra Góra – Wola Radziszowska. Dodatkowo na trasie objazdowej uruchomiony zostanie przystanek Wola Radziszowska Kapelanka (nż) (pomiędzy przystankami: Radziszów Szpital i Wola Radziszowska Mała Ostra Góra). W kierunku przeciwnym trasa będzie analogiczna.

Linia autobusowa nr 263:

 • w dniu 21 maja 2018 r. będzie kursować na trasie skróconej do Radziszowa PKP według zmienionego rozkładu jazdy: KLIKNIJ TUTAJ
 • z pętli Czerwone Maki P+R do przystanku Radziszów PKP autobus pojedzie po swojej stałej trasie, gdzie po zawróceniu będzie oczekiwać na odjazd w kierunku Krakowa. Bez obsługi dla linii 263 zostaną wszystkie przystanki na odcinku Wola Radziszowska Łęg – Wola Radziszowska. Ze względu na ograniczoną powierzchnię placu do zawracania autobusu przy przystanku Radziszów PKP do obsługi linii zostanie skierowany tabor typu mn+ (mniejszy od kursującego na co dzień autobusu typu standard);
 • w dniach 22-27 maja 2018 r. będzie kursować na trasie skróconej do Radziszowa PKP (opis skróconej trasy powyżej) i po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według zmienionego rozkładu jazdy w związku z zamknięciem przejazdów w Woli Radziszowskiej i w Radziszowie;
 • w dniach 28-30 maja 2018 r. będzie kursować do Woli Radziszowskiej po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według stałego rozkładu jazdy.


Linia autobusowa nr 273:

 • w dniach 22-30 maja 2018 r. będzie kursować do pętli Grabie po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według stałego rozkładu jazdy obsługując przystanek tymczasowy Radziszów Cmentarz na ul. Jarzębinowej w Radziszowie (przystanek Radziszów Cmentarz zostanie przesunięty z ul. Przemysłowej na ul. Jarzębinową).

źródło : UMiG Skawina

 

INICJATYWA PAMIĘCI POLEGŁYM – w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szkoła podstawowa w Rzozowie w roku odzyskania niepodległości chce uczcić mieszkańców Rzozowa poległych na polach I wojny światowej.

W związku z tym szukamy danych o naszych rodakach którzy są wymienieni na tablicach pamiątkowych w naszym byłym kościele parafialnym w Skawinie. Jeżeli ktoś wie na jakich polach walki zginęli , w jakich okolicznościach , lub ma jakieś zdjęcia , pamiątki lub inną wiedzę o poniżej wymienionych proszony jest o kontakt z Dyrektor Szkoły Panią Anastazją Koczur lub Sołtysem Grzegorzem Klimasem

Chodzi nam o :

Bohaterowie polegli w latach 1914-1921 Rzozów

1.Płonka  Józef 1914

2. Ostrogórski Jan 1914

3. Józef Planta 1914

4. Kaczmara Jan 1915

5.Panek Andrzej 1915

6.Janik  Józef 1915

7.Madej Michał 1915

8. Madej Stanisław 1915

9.Balon Stefan 1915

10.Balon Michał 1915

11.Płonka Piotr 1915

12.Jan Kubas 1915

13. Madej jakub 1916

14.Planta Jan 1916

15.Panek Leopold 1917

16.Kubas Józef 1917

17.Kubas Jan 1917

18.Wrzoszczyk Franciszek 1918

19.Rydzowski Piotr 1918

20.Wojtaszek Kazimierz 1918

21.Klimas Antoni 1918

22.Putaj Michał 1918

23.Kubas Franciszek 1919

24.Nowak Jan 1920

25. Lupa Józef 1920

26.Madej Stanisław 1921

Sołys

Grzegorz Klimas

 

 

 

 

 

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Uwaga w rejonie  Rzozowa pojawili się oszuści . Doszło w ostatnich trzech  dniach do 2 prób wyłudzeń metodą na wnuczka , niestety jedna z nich oszustom się powiodła.

Jak działają – telefon , wnuczka miała wypadek potrzebne pilnie pieniądze , potrąciła na pasach pieszego i jest  pilne wpłacenie kaucji, i na dalsze dzialanie gdyż potrącona ma minimalne szanse na przeżycie .  Co zrobić – najważniejsze powiadomić policję . Nie wpłacać nikomu żadnych pieniędzy. Skontaktować się z osobą  która niby brała udział w tym wypadku. Nie panikować.

Wiem że łatwo doradzać , a w takiej sytuacji tracimy głowę – ale spróbujmy uczulić zwłaszcza naszych rodziców , dziadków by to z nami skontaktowali się przed podjęciem innych kroków.

Sołtys 

Grzegorz Klimas

 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy że 3 kwietnia ( pierwszy wtorek)  wnaszym sołectwie jest odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wynieść razem ze śmieciami segregowanymi przed posesję przed godz.7,00

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Do odpadów wielkogabarytowych NALEŻĄ:

 • stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy;
 • wykładzinę i dywany;
 • wózki dziecięce, sanki, rowery itp.;
 • armatura łazienkowa.

 

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • styropian, wełna mineralna;
 • odpady poremontowe i gruz;
 • drewniana stolarka, panele podłogowe;
 • opony samochodowe, dętki;
 • siding

 

 

Stan powietrza w Rzozowie

     Dzięki inicjatywie naszego mieszkańca i zaangazowaniu grupy osób w głosowanie internetowe , możemy sprawdzać stan powietrza w Rzozowie .

Ciągły monitoring dostępny jest pod internetowym linkiem :

https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.94995&longitude=19.80142&id=2662

Zachecamy do bieżącego sprawdzania stanu powietrza w naszej miejscowości.
Sołtys i Rada Sołecka
 

Program Termomodernizacji

#Plan dla Skawiny – zapowiedź programu termomodernizacji

#Plan dla Skawiny - zapowiedź programu termomodernizacji

26-02-2018

22 lutego, w Warszawie, wiceminister Piotr Woźny i z-ca burmistrza Tomasz Ożóg podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza.

W efekcie tego porozumienia powstaje „Laboratorium Skawina” – miejsce, współpracy rządu z samorządem województwa i gminy. Współpraca ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców nie tylko w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz programów dotacji do paliw np. gazu. Celem nowego instrumentu – termomodernizacji będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości spalanego węgla i gazu co ograniczy poziom „ubóstwa energetycznego” w naszej gminie i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie poziomu smogu.

Program będzie dedykowany dla osób, które nie są w stanie sfinansować procesu termomodernizacji swojego budynku. Porozumienie zakłada wdrożenie tzw. projektu prepilotażowego, na który przeznaczono 1 mln zł, co pozwoli zweryfikować w praktyce założenia przyjęte w nowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. To oznacza, że jeszcze w 2018 r. zostanie na terenie naszej gminy docieplone ok. 20 domów. Ponadto wspólne działania rządu i samorządów będą dotyczyć:

 • wypracowania mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze,
 • budowania jednolitego systemu monitorowania powietrza,
 • opracowania optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację rządową i samorządową,
 • wypracowania rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia,
 • opracowania metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat,
 • opracowania zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem działań zmierzających do poprawy stanu powietrza,
 • zapewnienia stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu powietrza,
 • budowania wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających niską emisję.

Kolejnym ważnym krokiem we współpracy będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, następnie złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie termomodernizacji domów w Skawinie, a po otrzymaniu środków, realizacja inwestycji.

Na podstawie danych z PGN oraz po konsultacji z M-GOPS szacujemy, że w gminie Skawina programem będzie objętych ok 1000 domów (rodzin), które będą spełniać ustawowe kryteria dostępowe. Kryteria te będą podzielone na dwie kategorie: kryterium dochodowe oraz kryteria społeczne.

W najbliższych tygodniach będą doprecyzowane szczegóły dotyczące zasad realizacji programu w naszej gminie, a po ich ustaleniu przeprowadzony zostanie nabór wniosków (zostanie to podane do publicznej wiadomości za pomocą zwyczajowych kanałów komunikacji z mieszkańcami, które były wykorzystywane w programach wymiany pieców, projekcie solarnym czy fotowoltaicznym). Planowany termin naboru to III kw. 2018 r.


Kontakt UMIG w Skawinie:

 • Zespół ds. Ochrony Powietrza
  Wydział Rozwoju i Strategii Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pokój 1
  – Dawid Kapusta,  e-mail: solary@um.skawina.net,    tel.: 12 2770 167
  – Sławomira Żurek,  e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl,    tel.: 12 2770 167
  – Krzysztof Szulada,  e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 168, kom.: +48 602 240 875

Żródło ; 

UMiG Skawina

 

RZOZÓW INFO

Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa  uruchamiają specjalny numer telefonu z którego będą wysyłane smsy z informacjami na temat ważnych rzeczy,  które będą się działy w Rzozowie  np.informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych , zebraniu wiejskim , czy zamknięciu drogi z powodu wypadku lub remontu.

Aby otrzymywać takie bezpłatne smsy należy wysłać jednorazowo sms  w tereści wpisując numer domu na numer 696888256

.Proponujemy też zapisać ten numer w kontaktach jako rzozów info .

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Z pozdrowieniami 

Sołtys i Rada Sołecka