UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Uwaga w rejonie  Rzozowa pojawili się oszuści . Doszło w ostatnich trzech  dniach do 2 prób wyłudzeń metodą na wnuczka , niestety jedna z nich oszustom się powiodła.

Jak działają – telefon , wnuczka miała wypadek potrzebne pilnie pieniądze , potrąciła na pasach pieszego i jest  pilne wpłacenie kaucji, i na dalsze dzialanie gdyż potrącona ma minimalne szanse na przeżycie .  Co zrobić – najważniejsze powiadomić policję . Nie wpłacać nikomu żadnych pieniędzy. Skontaktować się z osobą  która niby brała udział w tym wypadku. Nie panikować.

Wiem że łatwo doradzać , a w takiej sytuacji tracimy głowę – ale spróbujmy uczulić zwłaszcza naszych rodziców , dziadków by to z nami skontaktowali się przed podjęciem innych kroków.

Sołtys 

Grzegorz Klimas

 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy że 3 kwietnia ( pierwszy wtorek)  wnaszym sołectwie jest odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wynieść razem ze śmieciami segregowanymi przed posesję przed godz.7,00

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Do odpadów wielkogabarytowych NALEŻĄ:

 • stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy;
 • wykładzinę i dywany;
 • wózki dziecięce, sanki, rowery itp.;
 • armatura łazienkowa.

 

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • styropian, wełna mineralna;
 • odpady poremontowe i gruz;
 • drewniana stolarka, panele podłogowe;
 • opony samochodowe, dętki;
 • siding

 

 

Stan powietrza w Rzozowie

     Dzięki inicjatywie naszego mieszkańca i zaangazowaniu grupy osób w głosowanie internetowe , możemy sprawdzać stan powietrza w Rzozowie .

Ciągły monitoring dostępny jest pod internetowym linkiem :

https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.94995&longitude=19.80142&id=2662

Zachecamy do bieżącego sprawdzania stanu powietrza w naszej miejscowości.
Sołtys i Rada Sołecka
 

Program Termomodernizacji

#Plan dla Skawiny – zapowiedź programu termomodernizacji

#Plan dla Skawiny - zapowiedź programu termomodernizacji

26-02-2018

22 lutego, w Warszawie, wiceminister Piotr Woźny i z-ca burmistrza Tomasz Ożóg podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza.

W efekcie tego porozumienia powstaje „Laboratorium Skawina” – miejsce, współpracy rządu z samorządem województwa i gminy. Współpraca ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców nie tylko w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz programów dotacji do paliw np. gazu. Celem nowego instrumentu – termomodernizacji będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości spalanego węgla i gazu co ograniczy poziom „ubóstwa energetycznego” w naszej gminie i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie poziomu smogu.

Program będzie dedykowany dla osób, które nie są w stanie sfinansować procesu termomodernizacji swojego budynku. Porozumienie zakłada wdrożenie tzw. projektu prepilotażowego, na który przeznaczono 1 mln zł, co pozwoli zweryfikować w praktyce założenia przyjęte w nowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. To oznacza, że jeszcze w 2018 r. zostanie na terenie naszej gminy docieplone ok. 20 domów. Ponadto wspólne działania rządu i samorządów będą dotyczyć:

 • wypracowania mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze,
 • budowania jednolitego systemu monitorowania powietrza,
 • opracowania optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację rządową i samorządową,
 • wypracowania rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia,
 • opracowania metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat,
 • opracowania zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem działań zmierzających do poprawy stanu powietrza,
 • zapewnienia stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu powietrza,
 • budowania wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających niską emisję.

Kolejnym ważnym krokiem we współpracy będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, następnie złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie termomodernizacji domów w Skawinie, a po otrzymaniu środków, realizacja inwestycji.

Na podstawie danych z PGN oraz po konsultacji z M-GOPS szacujemy, że w gminie Skawina programem będzie objętych ok 1000 domów (rodzin), które będą spełniać ustawowe kryteria dostępowe. Kryteria te będą podzielone na dwie kategorie: kryterium dochodowe oraz kryteria społeczne.

W najbliższych tygodniach będą doprecyzowane szczegóły dotyczące zasad realizacji programu w naszej gminie, a po ich ustaleniu przeprowadzony zostanie nabór wniosków (zostanie to podane do publicznej wiadomości za pomocą zwyczajowych kanałów komunikacji z mieszkańcami, które były wykorzystywane w programach wymiany pieców, projekcie solarnym czy fotowoltaicznym). Planowany termin naboru to III kw. 2018 r.


Kontakt UMIG w Skawinie:

 • Zespół ds. Ochrony Powietrza
  Wydział Rozwoju i Strategii Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pokój 1
  – Dawid Kapusta,  e-mail: solary@um.skawina.net,    tel.: 12 2770 167
  – Sławomira Żurek,  e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl,    tel.: 12 2770 167
  – Krzysztof Szulada,  e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 168, kom.: +48 602 240 875

Żródło ; 

UMiG Skawina

 

RZOZÓW INFO

Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa  uruchamiają specjalny numer telefonu z którego będą wysyłane smsy z informacjami na temat ważnych rzeczy,  które będą się działy w Rzozowie  np.informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych , zebraniu wiejskim , czy zamknięciu drogi z powodu wypadku lub remontu.

Aby otrzymywać takie bezpłatne smsy należy wysłać jednorazowo sms  w tereści wpisując numer domu na numer 696888256

.Proponujemy też zapisać ten numer w kontaktach jako rzozów info .

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Z pozdrowieniami 

Sołtys i Rada Sołecka

 

NOWA BUDOWA W RZOZOWIE

NOWA BUDOWA W RZOZOWIE

Na kilku spotkaniach mieszkańcy pytają co się dzieje na posesji Rzozów 14 ( dom po śp. Jakubie Kotuli ).
Gmina Skawina przystąpiła do budowy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kto z tego skorzysta ? Placówka jest przeznaczona dla osób, które ukończyły lub kończą edukację szkolą specjalną i posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do dalszej terapii w placówkach WTZ. Pieczę nad tym obiektem i sprawowanie opieki będzie powierzone Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Kruszynki” , znanemu nam z kiermaszy przedświątecznych przy naszym kościele parafialnym.

Zdjęcie użytkownika Grzegorz Klimas.
Zdjęcie użytkownika Grzegorz Klimas.