W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na Zakup Średniego Samochodu Ratowniczo- Gaśniczego dla OSP Rzozów

Rzozów 26-08-2020

Zawiadomienie op wyniku postępowania

   Zamawiający informuje że w dniu 26,08,2020r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jako najkorzystniejszą wybrano oferte nr 1 złożoną przez

F.H.U. PROFIS Robert Janczy, 

Tymbark 396, 34-650 Tymbark

Wynik postępowania przetargowego

 

Uzasadnienie 

Ofertę uznano za ważną i najkorzystniejszą 

 

Prezes OSP RZOZÓW 

MAREK MIGDAŁ

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 rusza już 1 września!

Powszechny Spis Rolny 2020 rusza już 1 września!

17-08-2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest  obowiązkowy. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie za pomocą trzech kanałów.

 

Badanie przeprowadzane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
   

Wszystkie wymienione podmioty prowadzące gospodarstwa rolne zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadane pytania, albowiem wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o swoim gospodarstwie  za pomocą trzech kanałów:

 1. Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego.
 3. Udzielenie odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu w gminnym biurze spisowym,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 2 zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy, w celu dokonania samospisu.

O co będziemy pytani? Poniżej przykładowe dane, które należy podać w ramach spisu:

 • osoba kierujące gospodarstwem rolnym;
 • położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowość prawna;
 • typ własności użytków rolnych;
 • rodzaj użytkowanych gruntów;
 • powierzchnia zasiewów według upraw;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich.
   

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajdą Państwo:

 

źródło : UMiG Skawina

Grzegorz Klimas

 

Renowacja otoczenia figury Chrystusa Frasobliwego

Ogłoszenie

 

   Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa prosi mieszkańców naszej miejscowości o pomoc finansową przy odnowie otoczenia figury Chrystusa Frasobliwego w centrum wioski.

Ze względu usadowienia figury na terenie prywatnym, nie można tego zadania wykonać ze środków publicznych.

Wykonana będzie  wymiana ogrodzenia wraz z podmurówkami i furtką oraz wykończenie wewnątrz ogrodzenia .

W związku z tym w przyszłą niedzielę  19 lipca przy kościele parafialnym członkowie Rady Sołeckiej będą prowadzili zbiórkę do puszek.

Ewentualnie poprzez wpłatę na subkonto Rady Sołeckiej:

47 11402004 0000 3802 7950 4916

z dopiskiem: Remont otoczenia figury

Prosimy o wsparcie. 

 

Sołtys Rzozowa

 

STRAŻACY- pomagają codziennie , pomóżmy im dzisiaj my

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie stara się o doposażenie w nowy wóz bojowy.  Żeby dostać dofinansowanie muszą wykazać się wkładem własnym.  Jedną z akcji jest zbiórka złomu. Jeżeli masz nawet odrobinę niepotrzebnie walającego się złomu , chętnie go odbiorą , Zgłaszać można na numery telefonów: 518-207-632 lub  508-404-543.

Na Facebooku prowadzone są również różne aukcje , na które druhowie gorąco  zapraszają.

 

 

 

Odczyt wody w okresie pandemii ( w Rzozowie termin do 15.05.2020r.)

2020-04-28

KOMUNIKAT ODCZYTY ODBIORCY USŁUG !!!!

PROSIMY O PODAWANIE STANÓW LICZNIKA

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2,  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadza kolejne ograniczenia w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Inkasenci  nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie:

a)  podania stanu licznika – telefonicznie 12 276 12 89 lub drogą mailową maciej.wilkolek@zwik.skawina.pl

b)  na  podstawie odczytów szacunkowych.

Informujemy Naszych Klientów że, w zakładce aktualności  umieszczamy nazwy ulic, miejscowości  i planowany  termin  odczytu który  przypada w miesiącu maj 2020 r. Do wyznaczonego w harmonogramie terminu będą przyjmowane od Państwa stany liczników, po tym terminie zostaje naliczony odczyt szacunkowy.

Uwaga !!

Odczyty  dokonywane drogą radiową nie wymagają zgłoszeń ich stanu.

Za utrudnienie przepraszamy !!

źródło:ZWiK Skawina-publikacja-Sołtys Grzegorz Klimas

 

Błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę .

Błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę .
 
Niestety z przyczyn od nas niezależnych , na podstawie ustawy o zapobieganiu epidemii dostaliśmy odgórnie całkowity zakaz przejazdu kapłana ulicami Rzozowa w celu błogosławienia pokarmów wielkanocnych.
Transmisja z kościoła o 10,00 pozostaje bez zmian.
Ksiądz Proboszcz udostępni na stronie parafii tekst modlitwy do samodzielnego pobłogosławienia pokarmów w domach.
 

Trasa przejazdu kapłana w Wielką Sobotę

Czas podany jest przez nas intuicyjnie . Proszę więc nie brać za złe spóźnienia . Przejazd będzie anonsowany z głośników.’

10:15 Od kościoła w dół
10:20 Droga do kotoca, podole
10:30 Ulice do św Rocha
10:35Od św Rocha drogą główną w kierunku Skawiny
10:45 Droga do Madejowca
10:50 Droga do huty
11:00 Od św Rocha do drogi powiatowej ( Marek Wrzoszczyk) 11:10 Droga na cmentarz i przewiązka
11:20 Od skrzyżowania pod kościołem do A Zaprzałki
11:25 Od A Zaprzałki do P. Gruca
11:35 Od Grucy w lewo, potem koło E Kurka i pasternik
11:45 Od Grucy w kierunku Radziszowa i Zagonnie
11:55 Powrót podworcem w kierunku kościoła

 
 
 

 

 

Wielkanoc 2020- Rzozów

W tym roku całkiem inaczej.

Kościól  parafialny prawie pusty, ale wypełnijmy go modlitwą z naszych domowych żywych  świątyń jakimi są nasze rodziny.

Jak to zrobić – połącz się na żywo w  tygodniu wielkanocnym z naszą parafią poprzez :

Rzozów live

W czwartek, piątek i sobotę –  ksiądz Proboszcz zaprasza na transmisję o 19:00 , a w niedzielę i poniedziałek  o 11:00.

W sobotę o 10;00 po krótkiej modlitwie w kościele , ksiądz Proboszcz przejedzie ulicami Rzozowa autem strażackim błogosławiąc koszyczki z pokarmami świątecznym w bramach, a o 12:00 to samo dla naszych parafian w Gołuchowicach.

( trasy zostaną podane w najbliższych dniach)

Serdecznie zapraszamy – podpowiedz sąsiadowi

Sołtys

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD i RTV 

 

Uprzejmie informujemy, że 7 kwietnia br.  odbędzie się  [prz odbiorze śmieci segregowanych i zmieszanych odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Skawina z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

UWAGA!  Prosimy o wystawienie odpadów przed godziną 7:00.

 

W celu usprawnienia zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prosimy o telefoniczne i e-mailowe zgłaszanie informacji o wystawieniu w/w odpadów, co najmniej dzień przed terminem odbioru:

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o.
tel. 12 357-20-47 wew. 1 lub 882-439-824
e-mail:  mzu.dzialuslugowy@poczta.fm

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku