W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Rzozowie (DW 953)

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., będące Generalnym Wykonawcą prac na linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka informuje, iż w dniach 23.10.2017 – 31.10.2017r. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 953 w miejscowości Rzozów, celem wymiany nawierzchni kolejowej. Objazd będzie prowadzony zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Ocalić od zapomnienia

Podczas obchodów Święta Niepodległości Pani Dyrektor szkoły zwróciła się z apelem o informacje o losach mieszkańców Rzozowach walczących na frontach zwłaszcza I wojny światowej.

Ponawiamy tę prośbę , w naszej poprzedniej parafii , w kościele p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie jest wmurowana tablica z nazwiskami , mamy nadzieje że żyją u nas ludzie mający wiedze o życiu i losach tych osób.

Jeżeli ktoś pragnie podzielić się wiedzą w tym temacie , bardzo prosimy o kontakt z Panią Dyrektor lub Sołtysem.

 

 

Historia Rzozowa

Ogólne wiadomości. Wieś jest położona na lewym ( zach. ) brzegu Skawinki, W dolinie jej niewielkiego, bezimiennego dopływu, mającego swe źródła pod Gołuchowicami oraz na łagodnych, zachodnich zboczach Doliny Skawinki. Na terenie Rzozowa brak jest lasów. Tylko nieliczne ich skrawki pokrywają stoki Psiej Górki, W pobliżu granicy Wsi z Borkiem Szlacheckim. Centrum wsi leży W Widłach dróg, łączących Skawinę z Przytkowicami i Wolą Radziszowską. Przez Wschodni skraj wsi przebiega linia kolejowa z Krakowa i Skawiny do Zakopanego. Do lat pięćdziesiątych XX Wieku teren wsi obejmował również prawy ( wsch. ) brzeg Skawinki, ale część ta została przyłączona do rozwijającej się Skawiny;

Czytaj dalej

 

Dlaczego Olejarze?

Przemysł domowy

Chłopi rzozowscy wyciskali z siemienia lnianego lub rzepaku, olej w prymitywnych olejarkach, zwanych stępami. Olej, służył do omasty potraw, sprzedawano w okolicznych wsiach, zwłaszcza w okresie postu kościelnego. Znani byli olejarze rzozowscy ze swojego przemysłu.

Makuchy, to jest pozostałe resztki po wygnieceniu oleju, służyły do karmienia cieląt, ale i biedni ludzie z nich korzystali, były bowiem bezpłatne.

Młodzież szkolna chętnie odwiedzała olejarnię, zwłaszcza olejarnie Błażeja Kotuli i konsumowały makuchy.

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Prof. Józef Pletnia

 

Dzieje Rzozowa na przełomie wieków

Wieś Rzozow jest położona w okolicy pagórkowatej, w dolinie rzeki Skawinki – na lewym jej brzegu, wzdłuż drogi Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kraków. Jej środkiem sączy się strumyk.

Wioska od północnego wschodu graniczy ze Skawiną, od południa z Radziszowem, od zachodu z Gołuchowicami i od północnego zachodu z Borkiem Szlacheckim.

Pierwsze wzmianki o Rzozowie datują się na 1250r., kiedy to Władysław Opolski, książę oświęcimsko-zatorski, nadał w darze opatowi benedyktynów tynieckich wsie Zorzew i Radeszew.

Dokument z 1250r. spisany po łacinie i opatrzony podpisem księcia na prośbę opata Batowskiego zatwierdził król Zygmunt Stary w 1519 r. Jan Długosz podaje w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z XV w., że wieś Zorzew jest własnością klasztoru w Tyńcu. Wspomina też o młynie w Rzozowie na rzece Skawince.

Za sprzyjanie wojskom Księcia Warszawskiego, a później Napoleonowi rząd austryjacki skonfiskował dobra rzozowskie w 1817 r. na rzecz skarbu państwa austryjackiego. W 1900 r. rząd austryjacki podarował dobra rzozowskie kurii krakowskiej, która wydzierżawiła grunty chłopom.

W 1884 r. powstała we wsi szkoła powszechna o jednoklasowym toku nauczanie, trwającego 6 lat.

W 1911 przy Kółku Rolniczym powstała straż ogniowa, której założycielem był kierownik szkoły Roman Serkowski.

3 maja 1986 r. dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie została erygowana parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski.

11 listopada 1995 r. został zarejestrowany klub sportowy RZOZOVIA.

26 stycznia 2011 r. reaktywowało się Kółko Rolnicze.

Z danych z roku 1899 wynika, że Rzozów zamieszkiwało 534 mieszkańców i było tu 99 domów, obecnie jest 415 domów i 1580 mieszkańców. Wieś z rolniczej, dzięki przemysłowej Skawinie, która dała pracę okolicznym mieszkancom, zmieniła się w rolniczo-przemysłową. Na terenie wioski działają przedstawiciele Rady Sołeckiej, współpracujący ze strażą pożarną, klubem sportowym, szkołą i radą parafialną. Z pomocą straży organizują zabawy plenerowe i dożynki wiejskie.

 

Artykuł z Gazety Krakowskiej z dn. 11 czerwca 2011r

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku