W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Strzygoniowe zasadzki

W przydrożnej karczmie w Rzozowie przy długich lawach siedzą gospodarze, popijając cienkie piwo. Rozprawiajają o minionym dniu, ucieczce młynarzowego parobka z córką kowala, cenach zboża. W kącie pod oknem kupcy, zmęczeni długimi targami, narzekają na nowo wprowadzony podatek. Ubrany w poplamiony fartuch Żyd krząta się koło lady, nucąc chasydzkie melodie.

Continue reading Strzygoniowe zasadzki

 

Rzozowskie słowa zapomniane…

babrać się – brudzić się

bajcarz (bojcorz) – człowiek, który zajmuje się bajami (płotkami)

boisko – wybetonowana, środkowa część stodoły

breja – potrawa z kapusty (na dziko) i ziemniaków

cep – narzędzie drewniane służące do młócenia ręcznie zboża

chabyrdzie – gałęzie, połamane krzaki

chawok – tutaj

chłopocyna – z politowaniem o mężczyźnie, chłopcu

ciepnąć – rzucić czymś w coś lub kogoś; Wyciepnij te oskmbiny na gnój.

ćma – ciemno na polu; Robi się na polu ćma.

dojrzeć – (czas dokonany) – zobaczyć; Kaś tam dojrzała tego Józka na wozie?

ducka – duży kosz wiklinowy na siano lub słomę; Weź do duckí siano i dej krowie.

Continue reading Rzozowskie słowa zapomniane…

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku