W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rzozowskie słowa zapomniane…

babrać się – brudzić się

bajcarz (bojcorz) – człowiek, który zajmuje się bajami (płotkami)

boisko – wybetonowana, środkowa część stodoły

breja – potrawa z kapusty (na dziko) i ziemniaków

cep – narzędzie drewniane służące do młócenia ręcznie zboża

chabyrdzie – gałęzie, połamane krzaki

chawok – tutaj

chłopocyna – z politowaniem o mężczyźnie, chłopcu

ciepnąć – rzucić czymś w coś lub kogoś; Wyciepnij te oskmbiny na gnój.

ćma – ciemno na polu; Robi się na polu ćma.

dojrzeć – (czas dokonany) – zobaczyć; Kaś tam dojrzała tego Józka na wozie?

ducka – duży kosz wiklinowy na siano lub słomę; Weź do duckí siano i dej krowie.

Continue reading Rzozowskie słowa zapomniane…

 

Dzieje Rzozowa na przełomie wieków

Wieś Rzozow jest położona w okolicy pagórkowatej, w dolinie rzeki Skawinki – na lewym jej brzegu, wzdłuż drogi Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kraków. Jej środkiem sączy się strumyk.

Wioska od północnego wschodu graniczy ze Skawiną, od południa z Radziszowem, od zachodu z Gołuchowicami i od północnego zachodu z Borkiem Szlacheckim.

Pierwsze wzmianki o Rzozowie datują się na 1250r., kiedy to Władysław Opolski, książę oświęcimsko-zatorski, nadał w darze opatowi benedyktynów tynieckich wsie Zorzew i Radeszew.

Dokument z 1250r. spisany po łacinie i opatrzony podpisem księcia na prośbę opata Batowskiego zatwierdził król Zygmunt Stary w 1519 r. Jan Długosz podaje w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z XV w., że wieś Zorzew jest własnością klasztoru w Tyńcu. Wspomina też o młynie w Rzozowie na rzece Skawince.

Za sprzyjanie wojskom Księcia Warszawskiego, a później Napoleonowi rząd austryjacki skonfiskował dobra rzozowskie w 1817 r. na rzecz skarbu państwa austryjackiego. W 1900 r. rząd austryjacki podarował dobra rzozowskie kurii krakowskiej, która wydzierżawiła grunty chłopom.

W 1884 r. powstała we wsi szkoła powszechna o jednoklasowym toku nauczanie, trwającego 6 lat.

W 1911 przy Kółku Rolniczym powstała straż ogniowa, której założycielem był kierownik szkoły Roman Serkowski.

3 maja 1986 r. dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie została erygowana parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski.

11 listopada 1995 r. został zarejestrowany klub sportowy RZOZOVIA.

26 stycznia 2011 r. reaktywowało się Kółko Rolnicze.

Z danych z roku 1899 wynika, że Rzozów zamieszkiwało 534 mieszkańców i było tu 99 domów, obecnie jest 415 domów i 1580 mieszkańców. Wieś z rolniczej, dzięki przemysłowej Skawinie, która dała pracę okolicznym mieszkancom, zmieniła się w rolniczo-przemysłową. Na terenie wioski działają przedstawiciele Rady Sołeckiej, współpracujący ze strażą pożarną, klubem sportowym, szkołą i radą parafialną. Z pomocą straży organizują zabawy plenerowe i dożynki wiejskie.

 

Artykuł z Gazety Krakowskiej z dn. 11 czerwca 2011r

 

Słynni mieszkańcy

Balon Stanisław

Balon Stefan

Bojeś Teofil

Janik Józef

Kaczmara Jan

Kubas Franciszek

Kubas Jan

Kubas Jan

Kubas Józef

Lupa Józef

Madej Jakób

Madej Michal

Madej Michał

Madej Stanisław

Madej Stanisław

Nowak Jan

Ostrogórski Jan

Panek Andrzej

Panek Leopold

Planta Jan

Planta Józef

Pletnia Józef

Plonka Józef

Płonka Piotr

Rydzowski Piotr

Trela Dariusz

Wojtaszek Kazimierz

Wrzoszczyk Franciszek

 

Dożynki Gminne 2013 w Rzozowie

egoroczne dożynki, wyjątkowo nie sierpniowe, wypadły w pierwszą niedzielę września. Gospodarzy, rolników i wszystkich zaproszonych gości podejmowało sołectwo Rzozów. Choć poranek nie wróżył dobrej aury, pogoda okazała się łaskawa. Ciemne chmury, które zawisły na chwilę nad Rzozowem ustąpiły miejsca słońcu….

Continue reading Dożynki Gminne 2013 w Rzozowie

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku