W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

FLIS W XIX WIEKU

Urząd Gospodarczy w Tyńcu wydał paszporty na flis poddanym z okolic Tyńca i mieszkającym nad Wisłą. Kto ze wsi chciał iść na flis, musiał uzyskać zgodę dzierżawcy z dworu, że nie ma zaległości w pańszczyźnie, wójt zaś w imieniu poddanego wnosił prośbę o wydanie paszportu do Urzędu Gospodarczego w Tyńcu. Paszport wydawano przede wszystkim komornikom, bo ci paszporty nie odrabiali / albo bardzo mało mieli do odrobienia/. Flisak paszportu do ręki nie dostawał, bo paszporty wysyłano do Urzędu Defluidacyjnego /spław Wisłą węgla, zboża/.

Continue reading FLIS W XIX WIEKU

 

PRZEMYSŁ DOMOWY

Chłopi rzozowscy wyciskali z siemienia lnianego lub rzepaku, olej w prymitywnych olejarkach, zwanych stępami. Olej, służył do omasty potraw, sprzedawano w okolicznych wsiach, zwłaszcza w okresie postu kościelnego. Znani byli olejarze rzozowscy ze swojego przemysłu.

Continue reading PRZEMYSŁ DOMOWY

 

BUDOWNICTWO WIEJSKIE

Najstarszy prymitywny typ domu, to chata drewniana z nieciosanych belek, strzechą kryta, bez komina, mająca jedną izbę mieszkalną, jest również kuchnią oraz komorą i stajnią pod jednym dachem. Próg chaty był wysoki, na którym siadał gospodarz, wypoczywając po pracy. Okna chaty małe, dlatego ciemno było w chacie. Pod oknami z południowej strony były tak zwane podgródki czyli przyzby. Była to warstwa ziemi, dosyć wysoka, która chroniła ścianę przed wodą spadową z dachu. Na podgródce suszono drewna, cebrzyki i inny sprzęt domowy. Ogień rozpalono na tzw. nalepie, nad którą wisiał na łańcuchu uwiązany koziołek, w którym gotowano strawę. Piece z blachami i kominami zaczęto budować dopiero około połowy XIX wieku. Izby w chatach były bez podłóg, które zastępowała mocno ubita warstwa gliny. Powała była z desek i tragarzy. Środkowy tragarz był rzeźbiony różnymi ornamentami, miał datę budowy i różne sentencje np. nabożne westchnienie do niebieskiego strażaka: módl się za nami św. Florianie, chroń od pożaru nasze pomieszczenie. Na powale kładziono polepę z gliny, aby w razie pożaru chronić dom od ognia. Ponieważ chata nie miała komina, dym rozchodził się po strychu i tworzył z sadzy zawiesiny. Chata bielona zewnątrz i wewnątrz wapnem. Na ścianach izby wisiały obrazy świętych. Piwnice, zwane też „lochami”, budowano z kamieni. W dawnym średniowieczu stodół nie budowano. Siano i słomę układano w stogi i brogi. Ważną częścią zagrody chłopskiej była przy chacie sadzawka czyli tzw. „stawek”, w którym pojono bydło, pływały kaczki i brano wodę do potrzeb gospodarskich. Przed chatą był młyn, ale pięknie utrzymany, ogródek kwiatowy, który świadczył o dużym poczuciu piekna jej mieszkańców.

Continue reading BUDOWNICTWO WIEJSKIE

 

BUDOWNICTWO SAKRALNE – KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE

W opracowaniu Stanisława Lupy

Rzozów posiada 3 kapliczki oraz 4 figurki przydrożne, które dziś stanowią już zabytek z zakresu budownictwa sakralnego. Budowa ich, konserwacja i otaczanie opieką – świadczą w pewnym stopniu o kulturze wsi oraz jej mieszkańców, którzy nie poprzestają na troskach tylko o dobra materialne, lecz wykazują również dbałość o dobra idealne.

Continue reading BUDOWNICTWO SAKRALNE – KAPLICZKI I FIGURY PRZYDROŻNE

 

CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW WIOSKI

Rzozowianie odznaczają się niezwykłą pracowitością. Zmusza ich do pracy – do pewnego stopnia – liche, przeważnie piaszczysta gleba. Są zapobiegliwi i zaradni czyli umieją sobie radzić nawet w ciężkiej sytuacji. W stosunkach towarzyskich są rozmowni i szczerzy, co mają w sercu, to i na języku, wzajemnie sobie pomagają. Pojęcia te, co wypada a co jest niewłaściwe, co jest zaszczytne, a co hańbi, opierają na zasadniczych relacjach…

Continue reading CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW WIOSKI

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZOZOWIE

Kierownik szkoły Roman Serkowski był inicjatorem i założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie w 1911 roku, zarejestrowanej w 1922 roku. Współzałożycielami a zarazem członkami byli miedzy innymi: Stanisław Płonka, Teofil Wrzoszczyk, Józef Majcherek, Piotr Kaczmara, Andrzej Kaczmara, Stanisław Kotula, Józef Pletnia, Stanisław Pletnia, Jan Kowalczyk, Józef Ostrogórski i Franciszek Panek.

Continue reading OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RZOZOWIE

 

ELEKTRYFIKACJA RZOZOWA

Kierownik Szkoły Podstawowej w Rzozowie, radny GRN, Stefan Krzyszkowski, sumienny i doskonały nauczyciel, wychowawca młodzieży, chciał społecznie pracować, ale choroba serca udaremniła jego plan. Zmarł w Wieliczce. On był inicjatorem elektryfikacji Rzozowa i na jego wniosek wybrano Komitet Elektryfikacyjny na ogólnym zebraniu wsi. W skład Zarządu Komitetu weszli: Bronisław Klimas – przewodniczący, Leon Planta – I zastępca przewodniczącego, Stefan Krzyszkowski – II zastępca przew., Marian Kotula – sekretarz, Józef Janik Nr 97 – skarbnik. Całość Komitetu składała się z dwudziestu dwóch osob. Ob. Józef Janik przyrzekł pomoc Komitetowi.

Continue reading ELEKTRYFIKACJA RZOZOWA

 

DZWONEK

W opracowaniu Stanisława Lupy

Centrum Rzozowa stanowił i do dziś stanowi poszerzony z latami, kosztem zasypywania stawów, plac, położony na styku grobli dzielącej stawy i płynącej przez wieś małej strugi, zwanej rzeczką.

Stał tu się coś w rodzaju prymitywnej dzwonnicy, opartej na dwóch dość wysokich słupach drewnianych z gontowym zadaszeniem u szczytu, pod którym wisiał mały dzwon względnie duży dzwonek. U podstawy słupów opierała się mała trzyścianowa budka, stanowiąca schronienie przed deszczem dla dzwonnika.

Continue reading DZWONEK

 

ZAKOŃCZENIE

Na przestrzeni wieków, od połowy XIII stulecia do roku 1974, zaszły w Rzozowie bardzo wielkie zmiany. Pod względem topograficznym obszar Rzozowa wynosi 420 ha ziemi i przedstawia szachownicę pól o różnych nazwach. Powodem tego jest podział gruntów dla potomstwa na drobne działki – to małorolni gospodarze mający poniżej 2 ha ziemi. Kilku tylko gospodarzy najzamożniejszych posiada po 5 ha ziemi, a jeden około 10 ha. W takich warunkach trzeba dołączyć starań powiększenia produkcji rolnej. Aby wydajność produkcji opłaciła się i aby ziemia mogła rodzić, trzeba po niej z głową chodzić. Rozdrobnieniu gruntów można zapobiec przez komasację czyli scalenie nawozów mineralnych oprócz stajennych i zmechanizowania gospodarstwa – może przyczynić się do podniesienia produkcji w normalnych warunkach atmosferycznych, ale konia nie zawsze zastąpi maszyna.

Continue reading ZAKOŃCZENIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku