W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Odpis

Krajowa Rada Szkolna

L.7944

Orzeczenie

C.k. Krajowej Rady Szkolnej wydanej na mocy ustaw szkol. z dnia 2 maja 1873r. No 250 i 251 Dz. uchwał i rozp. kraj. w sprawie szkoły pospolitej w Rzozowie. Zbadawszy wszystkie okoliczności tyczące się założenia szkoły w Rzozowie i wysłuchawszy wniosków c.k. Rady Szkolnej okręgowej orzeka c.k. Krajowa Rada Szkolna co następuje:

I. W Rzozowie ustanawia się szkołę filialną i przyłącza się ją do szkoły etatowej w Skawinie.

II. Gmina Rzozów tudzież obszar dworski w Rzozowie mają wspólnie szkołę w Rzozowie utrzymywać.

Continue reading Odpis

 

KRONIKA SZKOŁY W RZOZOWIE rok 1884 – 85

Szkoła w Rzozowie weszła w życie z dniem 1 września 1884r., w której c.k. Rada Szkolna okręgowa powierzyła sprawowanie obowiązków tymczasowego nauczyciela Janowi Maciaszkowi z Woli wieruskiej pow. Bochnia: „ukończonemu kandydatowi c.k. seminarium nauczycielskiego, który polecone sobie urzędowanie od 1 września 1884r objął.- W pierwszym roku szkolnym 1884/85 uczęszczało do szkoły ogółem 57 uczniów. Dopóki szkoła nie została wybudowana wynajęto na koszt konkurencji szkolnej na lokal szkoły izbę w domu Maryi Okarmusowej pod No d 10, a mieszkanie dla nauczyciela u Jana Janika pod No 121.

Continue reading KRONIKA SZKOŁY W RZOZOWIE rok 1884 – 85

 

Uwagi

recenzenta kroniki – Mariana Kotuli Nr 184

/ Zapisy „w Kronice Szkolnej” urywają się z dniem 1 lipca 1914r., a pojawiają się dopiero 21 maja 1920r. Co się działo przez ten okres czasu w szkole w Rzozowie? Czy odbywała się nauka w szkole? Gdzie przebywał kierownik szkoły pan Roman Serkowski?

Czy rząd austriacki zabronił nauczania dzieci w szkole?

Na te pytania trudno jest dzisiaj odpowiedzieć. Wiadomo tylko, że w tym okresie czasu świat pogrążył się w odmętach strasznej i krwawej I-szej wojny światowej, która wybuchła 1 sierpnia 1914 roku i trwała do 11 listopada 1918r., a w Polsce aż do 15 sierpnia 1920 roku zakończona pogromem sowieckich wojsk pod Warszawą i wspaniałym zwycięstwem Armii Polskiej./

Continue reading Uwagi

 

Rok 1929 / 30

Z dniem 1 września 1929r otrzymał drogą konkursu pan Roman Serkowski posadę W Zebrzydowicach. Na miejsce jego mianowała tutejsza Rada Szk. Powiat. panią R. Serkowską, która jednak otrzymała urlop na skutek choroby, a na jej miejsce została mianowana rozporządzeniem Rady Szk. Powiat. Kierowniczką tutejszej szkoły pani Bronisława Czubrytówna.

Continue reading Rok 1929 / 30

 

Rok 1930 / 31

W tym roku szkolnym wybranym został przewodniczącym szkoły Stanisław Madej. Można z całym uznaniem podnieść jego działalność i przychylność do szkoły. Uchwałą posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej przeprowadził w krótkim czasie. A więc przeprowadzony został remont szkoły wewnątrz budynku w czasie wakacyjnym. Ściany W klasie i mieszkaniu kierowniczki były do gruntu skrobane i na nowo szorowane. Mieszkanie jak i klasa należycie malowane, a nie bielone jak to dotychczas czyniono i warstwa nagromadzonego przez bielenie wapna odpryskiwała od ścian i sufitów.

Continue reading Rok 1930 / 31

 

Rok 1931 / 32

W tym roku szkolnym Ściany szkoły od zewnątrz zostały skrobane i szorowane i pomalowane. Malowidło w klasie poprawiono. Popiół wywieziono.

W czasie feryj letnich w roku 1931 zmarł minister Oświaty Sławomir Czerwiński. Tekę ministra Oświaty objął po nim p. Jędrzejewicz dotychczasowy Vice- minister. Na początku roku szkolnego 1931/32 inspektorem szkolnym tego okręgu został p. Antoni Górny. W tym czasie także została przyłączona część powiatu wielickiego do powiatu krakowskiego.

 

Bronisława Czubrytówna

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Rok 1932 / 33

Podczas wakacji w tym roku klasę pomalowano. Sprawiono 4 długie nowe ławki, a stare naprawiono. Kupiono 2 umywalnie blaszane do klasy. Postawiono w klasie piec kaflowy i drzwi pomalowano.

Dnia 13 czerwca 1933r 25 dzieci pojechało na wycieczkę z kierowniczką szkoły do Wieliczki i zwiedziły „Soliny” i Krzemionki w Podgórzu.

 

Br. Czubrytówna

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Rok 1933 / 34

W tym roku podczas wakacyj pomalowane klasy sień i drzwi. Tego roku założyła kierowniczka szkoły świetlicę dla dziatwy szkolnej i młodzieży pozaszkolnej. W styczniu 1934r uchwaliła Rada Szk. Miejscowa na posiedzeniu budowę nowej szkoły. Również i Rada Gminna mniej więcej w tym samym czasie uchwaliła budowę nowej szkoły. Załatwiono także wstępne formalności w związku z budową.

Dnia ….. maja 1934r przybyła W tym celu Komisja, W składzie której wchodzili: W.P.Pew. lnspektor Szkolny dr. Antoni GÓRNY, Starosta Wnęk i Głodam Inspektor Wydziału. Dnia …. maja 1934r wizytował szkołę W.P. mgr. Jamrozek Inspektor Szkolny.

 

Br. Czubrytówna

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Rok 1934 / 35

W roku 1934 tym w czasie wakacji nawiedziła Małopolskę wielka powódź pod długotrwałym deszczu. Woda ze Skawinki zalała okoliczne pola, również pola rzozowskie i wyrządziła wiele szkód. Najwięcej ucierpiało całe Podkarpacie. Wielu ludzi straciło nawet życie, bo woda b. prędko i niespodziewanie zalewała różne miejscowości. Z końcem sierpnia znów Skawinka wylała po 2 tygodniowym deszczu na pola rzozowskie i okoliczne. Zniszczone zostały zbiory i zasiewy.

Continue reading Rok 1934 / 35

 

Rok 1935 / 36

W wakacje 1935r wybielono klasy, sień i szkołę zewnątrz pomalowano.

Od 1kwietnia 1935r. powstały gminy zbiorowe.

Wieś Rzozów jest gromadą i należy do gminy zbiorowej do Radziszowa. W wakacje 1935r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Od początku roku szkolnego 1935/36 inspektorem szkolnym na ten rejon został W.P. mgr. J. Witek , który dnia 4.III.1936r wizytował tutejszą szkołę.

Continue reading Rok 1935 / 36

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku