W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1989

W latach 1988 – 1989 w Rzozowie budowano linie telefoniczne i w wyniku częściowej telefonizacji podłączone również Szkołę Podstawową do sieci telefonicznej. W roku 1989 powstał przy Szkole Podstawowej w Rzozowie Komitet Rozbudowy Szkoły który zarejestrowany został w Stowarzyszeniu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Krakowie.

Continue reading Rok 1989

 

Rok 1990

W ramach ogólnej gazyfikacji wsi, w lipcu tegoż roku podprowadzono przewód gazowy do skrzynki umieszczonej w murze Szkoły Podstawowej.

Od 1 września wprowadzona została do szkoły nauka religii, którą usunięto z początkiem lat sześćdziesiątych.

Continue reading Rok 1990

 

Tabela Kierowników i nauczycieli w Rzozowie 1884 – 1945

Lp

Imię i nazwisko

Od

Do

Uwagi

1

Jan Maciaszek

01.09.1884

1889

Kierownik szkoły

2

Jan Kurleto

01.09.1890

08.1899

Kierownik szkoły

3

Eugenia Stiber

1899

15.09.1900

Kierownik szkoły

4

Wanda Ostrzeszewicz

15.09.1900

20.10.1904

Kierownik szkoły

5

Karol Wąs

01.01.1904

15.08.1905

Kierownik szkoły

6

Kazimierz Tomaszewski

15.08.1905

1909

Kierownik szkoły

7

Józef Smyczyński

1909

1913

Kierownik szkoły

8

Władysław Kromer

1913

1914

Kierownik szkoły

9

Roman Serkowski

01.02.1914

31.08.1929

Kierownik szkoły

10

Bronisława Czubryt

01.11.1922

01.11.1929

Naucz. Tymczas.

11

Bronisława Czubryt

01.11.1929

31.08.1945

Kier. Szkoły

12

Zofia Richter

01.09.1930

26.06.1933

Nauczycielka

13

Emilia Łaptyś

1929

1930

Nauczycielka

14

Stefania Polek

01.11.1933

31.08.1945

Nauczycielka

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Tabela Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Rzozowie 1945 – 1991

Lp

Imię i nazwisko

Od

Do

Ilość lat

1.

Włodzimierz Doskocz

1946

1952

6

2.

Władysław Peszel

1952

1954

2

3.

Stefan Krzyszkowski

1954

1958

4

4.

Wojciech Kucharz

1959

1971

12

5.

Barbara Czubek

1971

1973

2

6.

Mgr Halina Kowalec

1973

1974

1

7.

Wiktoria Przystał

1974

1980

6

8.

Mgr Bolesław Kurek

01.09.1980

31.08.1985

5

9.

Mgr Stanisława Klimek

01.09.1985

-.11.1986

1

10.

Jerzy Kościelny

-.11.1986

31.08.1988

2

11.

Mgr Lidia Pycińska

01.09.1988

   

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Ważniejsze wydarzenia w życiu Szkoły Podstawowej

Lp

Data

Nazwa wydarzenia

1.

01.09.1884

Data oficjalnego powstania Szkoły w Rzozowie

2.

06.1888

Rozpoczęcie budowy szkoły drewnianej

3.

01.09.1926

Kurator zatwierdził III klasową szkołę

4.

04.05.1936

Rozpoczęcie budowy szkoły murowanej

5.

15.11.1937

Mianowanie szkoły stopnia pierwszego

6.

08.1939

Zakończenie budowy szkoły murowanej

Wydarzenia po II-giej wojnie światowej

7.

06.1945

Wznowienie prac przy wykończeniu szkoły

8.

28.11.1945

Sprzedanie budynku starej szkoły

9.

06.10.1946

Poświęcenie i oddanie szkoły do użytku

10.

1947

Utworzenie chóru mieszanego dla dorosłych

11.

1948

Utworzenie w szkole VII klasy

12.

08-09.1956

Elektryfikacja szkoły

13.

1960

Zakupienie telewizora do szkoły

14.

09.1961/62

Zorganizowanie kursu VI i VII klasy dla dorosłych

15.

09.1964/65

Drugi kurs VI i VII klasy dla dorosłych

16.

1965

Wykonanie pozytywnej ekspertyzy nadbudowy szkoły

17.

1965

Planowanie i przygotowanie do nadbudowy szkoły

18.

1966

Utworzenie i zatwierdzenie VIII klasy

19.

1974

Generalny remont szkoły

20.

1974

Zainstalowanie w szkole centralnego ogrzewania

21.

1978/80

Początki budowy przedszkola

22.

1980

Dobudowano sekretariat, pokój dyrektora, szatnię

23.

30.04.1981

Zawieszanie poświęconych krzyży w całej szkole

24.

08.1987

Doprowadzenie wody do szkoły z sieci wodociągowej

25.

05.1989

Zainstalowanie w szkole telefonu z sieci telef.

26.

07.1990

Podłączenie przewodów gazowych do szkoły

27.

01.11.1990

Wprowadzenie do szkół nauki religii

28.

29.09.1990

Przyjazd do szkoły w Rzozowie lekarzy specjalistów z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie na badanie dzieci.

29.

12.1991

Badanie opinii technicznej na wytrzymałość fundamentów i stropów pod nadbudowę szkoły

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Charakterystyka i działalność poszczególnych dyrektorów

1. Włodzimierz Doskocz – Jak wiadomo pierwszym dyrektorem szkoły podstawowej w Rzozowie po II-giej wojnie światowej był Włodzimierz Doskocz. Był to wzorowy pedagog i wychowawca młodzieży oraz wysoce zaangażowany społecznik, który do tego stopnia interesował się życiem wsi, że znał prawie każdego mieszkańca. Stworzył odpowiednią atmosferę nauki dla uczniów, dlatego szkoła osiągnęła wysoki poziom nauki. Był wielkim zwolennikiem kształcenia się młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach.

Continue reading Charakterystyka i działalność poszczególnych dyrektorów

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku