W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1936 / 37

W wakacje 1936r w starej szkole wybielono klasę, sień, kuchnię, szkołę od zewnątrz i wybielono klasę wynajętą.

Z końcem września po przerwie 3 miesięcznej podjęto budowę na nowo nowej szkoły. W połowie listopada stanęła szkoła pod dachem. Przy budowie szkoły pomagali bezinteresownie mieszkańcy gromady tak pomoc piesza /po 12 dni z jednego domu jak i konna/. Podnieść należy z uznaniem, że ludność bardzo chętnie pomagała przy budowie szkoły.

Robót doglądał komitet i załatwiał sprawy związane z budową.

Z dnie 15.XI.1937r Inspektor Szkolny dr. A. Górny przemianował 2 klasową publiczną szkołę powszechną w Rzozowie na publiczną szkołę powszechną stopnia I /pierwszego/.

Continue reading Rok 1936 / 37

 

Rok 1938 / 39

W roku 1938 w wakacje pobielono klasę, sień, i front szkoły.

Sprawiono 5 ławek krótkich dla dzieci.

Przy nowej szkole wykonano drugą połowę robót stolarskich t. j. resztę okien i drzwi. Robotę tę wykonał stolarz Fidziński ze Skawiny. Okna też częściowo zostały oszklone / w połowie budynku/ t. j. w I-szej klasie, w korytarzu i mieszkaniu kierowniczki szkoły. Założono także rynny przy nowej szkole. Robotę tę wykonał Adam Liszka, blacharz ze Skawiny. Wykonano również roboty ziemne wewnątrz i zewnątrz szkoły. Na wiosnę 1939r wytynkowano budynek nowej szkoły od wewnątrz. Wybetonowano korytarz i zrobiono schody przy wejściach.

Continue reading Rok 1938 / 39

 

Rok 1939 / 40

W tym roku szkolnym również Tow. Popier. Bud. Szkół Powsz. przyznało pożyczkę na dalszą budowę szkoły w Rzozowie w wysokości 2.000 zł. Po wakacjach miano uczyć w nowej szkole, po uprzednim poświęceniu budynku szkolnego, i po wykonaniu podłóg w klasie i w mieszkaniu przeznaczonym dla kierowniczki szkoły. Z Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych otrzymano narazie 1000zł, resztę miano otrzymać z końcem sierpnia 1939r.

Z otrzymanych pieniędzy zapłacono piece kaflowe i część tynkowania. Wykończeniu szkoły przeszkodziła wojna.

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Krótka historia budowy szkoły murowanej w Rzozowie

Świadoma część ludności Rzozowa rozumiejąca i doceniająca nauki i oświaty oddawna myślała już o tym, aby w Rzozowie wybudować szkołę z prawdziwego zdarzenia.

Dotychczasowa stara szkoła wybudowana w 1889r, posiadała tylko jedną klasę, a drugą klasę na czas nauki wynajmowano w prywatnych domach.

Pomieszczenia te były za ciasne, ponieważ dzieci z roku na rok przybywało.

Problem budowy nowej szkoły nie był ani łatwy ani prosty. Wieś nie posiadała żadnych środków na ten cel, a sprawę komplikował brak odpowiedniego lokum pod budowę szkoły.

Continue reading Krótka historia budowy szkoły murowanej w Rzozowie

 

Lata 1939 / 1945

1 września 1939 roku Niemcy uprzednio już zmobilizowani najechali z wielki siłą na Polskę.

U nas dopiero zaczęła się mobilizacja. Aby wywołać zamęt sami Niemcy rozsiewali straszne wieści o sobie przez gońców na koniach. Ludność więc masowo uciekała z miast i wsi przed nimi. Odbywała się istna wędrówka ludów. Ludzie pozostawiali swoje mienie na pastwę losu i uciekali.

Continue reading Lata 1939 / 1945

 

Rok 1945

Podczas wakacji w 1945 roku, a więc juz po wojnie w obecnej gminie zbiorowej w Skawinie wybrano komisję w celu zbadania stanu i potrzeb szkół. Na podstawie sprawozdania tejże Komisji i uzgodnienia z czynnikami miejscowymi, urząd gminny w Skawinie uchwalił na posiedzeniu sprzedaż starej szkoły na dokończenie nowej szkoły.

Continue reading Rok 1945

 

Rok 1946

W dniu 6 października 1946r. odbyło się otwarcie i poświęcenie szkoły, którego dokonał ks. Stanisław Buchała proboszcz parafii skawińskiej. W przemówieniu do zebranych wyraził głębokie uznanie za wysiłek ludności w tak ciężkich powojennych czasach i życzył nauczycielom owocnej pracy, a uczniom dużych sukcesów.

Przemawiał również obecny na uroczystości starosta powiatowy dr Wojnarowski. Inspektor szkolny mgr Wąsik podkreślił, że tylko wytrwałą pracą można osiągnąć dobre rezultaty Obywatele Rzozowa – mówił dalej inspektor mogą być dumni ze swego dzieła.

Continue reading Rok 1946

 

Rok 1947

Za kadencji pana Doskocza powstał z jego inicjatywy chór mieszany młodzieży pozaszkolnej, który reprezentował powiat krakowski na święcie morza w Szczecinie w 1947 roku. Zespół składająca się z 25 osób, w pięknych strojach krakowskich, przebywał w Szczecinie na koszt ówczesnego Starostwa. Za swoje wystąpienie i danie pięknego koncertu, oraz za udział w konkursie na stroje ludowe chór rzozowski zdobył drugą nagrodę w postaci dwóch dyplomów i nagrodę pieniężna. Próby chóru odbywały się w budynku szkolnym.

Continue reading Rok 1947

 

Rok 1948

Za usilnym staraniem kierownika szkoły utworzona została VII klasa i przybyła jeszcze jedna siła nauczycielska. W sumie grono nauczycielskie liczyło pięć osób. W tym roku do szkoły uczęszczało 138 uczniów.

W tymże roku przy wydatnej pomocy społeczeństwa wybudowano dla nauczycieli dom gospodarczy i wykonano ogrodzenie siatką wokół szkoły.

Continue reading Rok 1948

 

Rok 1956

W tym roku wieś Rzozów rozpoczęła elektryfikację wsi. Również w tym roku Szkoła Podstawowa została zelektryfikowana i w lipcu 1956 roku pierwsze światło zabłysło w szkole.

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku