W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Dożynki Gminne 2013 w Rzozowie

egoroczne dożynki, wyjątkowo nie sierpniowe, wypadły w pierwszą niedzielę września. Gospodarzy, rolników i wszystkich zaproszonych gości podejmowało sołectwo Rzozów. Choć poranek nie wróżył dobrej aury, pogoda okazała się łaskawa. Ciemne chmury, które zawisły na chwilę nad Rzozowem ustąpiły miejsca słońcu….

Licznie zebrani mieszkańcy oraz zaproszeni goście wzięli udział w pięknie przygotowanym święcie plonów.Organizatorami wydarzenia byli: Sołtys Rzozowa – Grzegorz Klimas wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Dożynki rozpoczął korowód, który poprowadziła działająca w CKiS Orkiestra Dęta Sygnał z Radziszowa. Orkiestra zapewniła również oprawę artystyczną Mszy Świętej, którą odprawił Proboszcz Parafii z Rzozowa ks. Edward Truty. Piękne kazanie skierował do zebranych wikariusz ks. Dawid Król. W tym miejscu kierujemy serdeczne Bóg zapłać!

Oficjalną część uroczystości rozpoczęli starostowie dożynek – Monika Wcisło oraz Marek Lupa składając na ręce Gospodarza Burmistrza Adama Najdera tradycyjny chleb dożynkowy. Tradycyjnie wieniec Burmistrzowi wręczyło sołectwo organizujące święto plonów. W kilku słowach skierowanych do zebranych usłyszeliśmy m.in.: (całe przemówienie dostępne w załączeniu)

„Święto plonów to piękny obrzęd dożynkowy, to przede wszystkim święto ziemi, która po raz kolejny niezawodnie obdarowała nas plonami. Mam nadzieję, że tegoroczne płody rolne zapewnią dostatek na wszystkich stołach w naszej gminie. Dzisiejszy dzień dla społeczności wiejskiej winien być przepełniony radością i satysfakcją z efektów wytężonej pracy.”

Podkreślić należy, że wszyscy występujący zasługują na uznanie oraz słowa podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w podtrzymywanie tradycji oraz pielęgnowanie zwyczajów dożynkowych. Kolejno na scenie gościliśmy:

 • delegację z Polanki Hallera wręczającą wieniec Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego Jackowi Krupie;
 • reprezentantów z Woli Radziszowskiej z wieńcem dla Wicestarosty Powiatu Krakowskiego Urszuli Stochel;
 • delegację z Grabia, która przekazała wieniec na ręce Burmistrza Miachala Syguta z naszego miasta partnerskiego Turcianske Teplice;
 • przedstawicieli sołectwa Facimiech, którzy wręczyli wieniec Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skawinie Marcinowi Kuflowskiemu;
 • delegatów z Ochodzy, którzy wręczyli wieniec Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisławowi Żakowi;
 • delegację z Jaśkowic wręczającą wieniec Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawłowi Kolasie;
 • przedstawicieli z Zelczyny wręczającą wieniec Dyrektorowi Generalnemu CEZ Polska Martinowi Hancarowi;
 • delegację z Pozowic, która przekazała wieniec kierownikowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Bogdanowi Bogdali;
 • delegację z Krzęcina, która ośpiewała rolników Państwu Beatę i Krzysztofa Stopę;
 • reprezentację z Radziszowa, która ośpiewała i obtańczyła Dyrektora Valeo Autosystemy Marka Potocznego;
 • delegację z Kopanki wręczającą wieniec rolnikom Państwu Annie i Janowi Morys;
 • przedstawicieli z Gołuchowic, która ośpiewała Dyrektora Operacyjnego Bahlsen Polska Markowi Scholzowi;
 • delegację z Jurczyc, która wręczyła wieniec rolnikom Państwu Zofii i Tadeuszowi Kowalczykom;
 • ponownie delegacja z Rzozowa wręczająca wieniec Dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu w Skawinie;
 • oraz na koniec wyjątkowo i niespodziewanie pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ośpiewali i podziękowali Pani Krystynie Kądziole za wieloletnią pracę ze środowiskiem wiejskim Gminy Skawina. Śpiewając:

Posłuchajcie wszyscy
Dziś wam opowiemy
O super dziewczynie
Z jaśkowickiej ziemi!

Dana da, oj dana, dana da oj dana….

To Krysia Kądzioła,
Pewnie wszyscy wiecie,
Znana w całej gminie,
A nawet w powiecie.

Dana da…..

Gdyby jej charakter
Poznała stolica,
To by już w Skawinie
Była obwodnica!

Dana da…

Gdyby jej energię
Kumulować co dnia,
Niepotrzebna by nam
Była elektrownia!

Dana da…

Jest tak przedsiębiorcza,
Że sama da radę
Nam zorganizować
Nawet Olimpiadę!

Dana da…

Gdyby nasza Krysia
Premierem została,
To by Rosja od nas
Gaz odkupywała!

Dana da…

Gdyby dziś w Brukseli
Krysia zarządzała,
To by Unia zaraz
Miliardy nam dała!

Dana da…

 

Zakończenie oficjalnej części nie było jednak końcem świętowania. Mieszkańcy naszej gminy bawili się hucznie do białego rana, bez względu na wieczorny chłód.

 

Zobacz galerię zdjęć

Źródło: um.skawina.net

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku