W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

DROGI CZYTELNIKU

Na wstępie proszę o wybaczenie, że ośmielam się wtrącić przysłowiowe „trzy grosze” do pracy wielce szanownego i cenionego mieszkańca Rzozowa prof. Józefa Pletni. Trudno, aby sam autor określał wartość i trud włożony w napisanie tejże pracy, objętościowo skromnej, ale jakże bogatej w fakty historyczne z najdawniejszych czasów Rzozowa. Sam zasób literatury, którą musiał poznać autor, świadczy o ogromnie mozolnej pracy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Jego około 90 letni rok życia, to zbyteczny jest dalszy komentarz.

Prof. Józef Pletnia mający długi staż pracy nauczycielskiej i tak zasłużył sobie na ogromne słowa uznania mieszkańców Rzozowa. Jego wychowankowie, których można spotkać niemal w całej Polsce, często na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach, określają Go krótko: „wymagający, sprawiedliwy i szlachetny człowiek”.

Wszelkie prace typu monograficznego, do których można zaliczyć niniejszą pracę, są szalenie pracochłonne i trudne do napisania, zważywszy, iż gros materiałów tamtych lat jest napisane w języku łacińskim, co autorowi nie sprawiło większych trudności, ponieważ sam jest wybitnym klasykiem.

Śmiem twierdzić, iż nie wiele miejscowości pokroju Rzozowa może poszczycić się podobnym opracowaniem.

Zapewne znajdą się odważni przedstawiciele młodego pokolenia, którzy podejmą próbę poszerzenia niniejszej pracy o czasy powojenne Rzozowa. Znajdą się i tacy, szczególnie posiadający cenzus naukowy, którzy będą mieli pewne uwagi, co do formy i układu pracy, ale zdajem sobie sprawę, co zresztą w prywatnej rozmowie podkreślał autor, ze nie miał zamiaru pisać pracy naukowej, ale jedynie nakreślić krótki rys historyczny Rzozowa.

Świadczy o tym i fakt małego nakładu tzw. systemem gospodarczym bez większych kosztów finansowych jak również sama szata graficzna.

W imieniu pokolenia 40 i 30-latków, którzy zapoczątkowali pęd do edukacji na szczeblu średnim i wyższym, składam wyrazy głębokiego szacunku autorowi za Jego ogromny trud i wytrwałość w przedstawieniu szkiców z dziejów naszej rodzinnej miejscowości Rzozowa.

 

Mgr Tadeusz Pletnia

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku