W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Dzieje Rzozowa na przełomie wieków

Wieś Rzozow jest położona w okolicy pagórkowatej, w dolinie rzeki Skawinki – na lewym jej brzegu, wzdłuż drogi Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kraków. Jej środkiem sączy się strumyk.

Wioska od północnego wschodu graniczy ze Skawiną, od południa z Radziszowem, od zachodu z Gołuchowicami i od północnego zachodu z Borkiem Szlacheckim.

Pierwsze wzmianki o Rzozowie datują się na 1250r., kiedy to Władysław Opolski, książę oświęcimsko-zatorski, nadał w darze opatowi benedyktynów tynieckich wsie Zorzew i Radeszew.

Dokument z 1250r. spisany po łacinie i opatrzony podpisem księcia na prośbę opata Batowskiego zatwierdził król Zygmunt Stary w 1519 r. Jan Długosz podaje w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z XV w., że wieś Zorzew jest własnością klasztoru w Tyńcu. Wspomina też o młynie w Rzozowie na rzece Skawince.

Za sprzyjanie wojskom Księcia Warszawskiego, a później Napoleonowi rząd austryjacki skonfiskował dobra rzozowskie w 1817 r. na rzecz skarbu państwa austryjackiego. W 1900 r. rząd austryjacki podarował dobra rzozowskie kurii krakowskiej, która wydzierżawiła grunty chłopom.

W 1884 r. powstała we wsi szkoła powszechna o jednoklasowym toku nauczanie, trwającego 6 lat.

W 1911 przy Kółku Rolniczym powstała straż ogniowa, której założycielem był kierownik szkoły Roman Serkowski.

3 maja 1986 r. dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie została erygowana parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski.

11 listopada 1995 r. został zarejestrowany klub sportowy RZOZOVIA.

26 stycznia 2011 r. reaktywowało się Kółko Rolnicze.

Z danych z roku 1899 wynika, że Rzozów zamieszkiwało 534 mieszkańców i było tu 99 domów, obecnie jest 415 domów i 1580 mieszkańców. Wieś z rolniczej, dzięki przemysłowej Skawinie, która dała pracę okolicznym mieszkancom, zmieniła się w rolniczo-przemysłową. Na terenie wioski działają przedstawiciele Rady Sołeckiej, współpracujący ze strażą pożarną, klubem sportowym, szkołą i radą parafialną. Z pomocą straży organizują zabawy plenerowe i dożynki wiejskie.

 

Artykuł z Gazety Krakowskiej z dn. 11 czerwca 2011r

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku