W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY

Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, autorzy: prof. Smolka, dr Kętrzyński

Księga uposażeń diecezji krakowskiej, autor: ks. Jan Długosz, tom III

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, tom X, autor: prof. F.Sulimirski –Warszawa 1889r.

Dzieje Polski Średniowiecznej, autorzy: prof. Grodecki, prof. Dąbrowski, prof. Zachorowski

Szkolnictwo parafialne w Małopolsce XVI – XVIII w., Autor: prof. Stanisław Kot – Lwów 1912r.

Urząd Gospodarczy Tyniec 39. Dzierżawcy folwarku w Rzozowie

Mapa katastralna Rzozowa z 1845r. wydana w Wadowicach

Rejestr poborowy woj. Krakowskiego z 1680r. pod redakcją Inglota – Wrocław 1952r.

Inwentarz gruntowy dóbr tynieckich W.A.P. z 26.VI.1789r.

Źródła dziejów Polski, autor: Adolf Pawiński

Ustrój gospodarczy wsi polskiej, autor: Jan Rutkowski

Staropiastowska grzywna mennicza, autor: prof. Piekosiński

Studia nad zaludnieniem Polski XIV w., autor: Tadeusz Ładogórski

Schneider – Teki – Potwierdzenie donacji Rzozowa w 1250r. przez księcia Oświęcimsko-Zatorskiego Władysława opatowi benedyktynów w Tyńcu

Ustrój szkół ludowych w Polsce z końca XVIII w., autor: Seweryn Udziela

Katalogi klasowe szkoły rzozowskiej od 1884 – 1974 roku

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku