W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Odpis

Krajowa Rada Szkolna

L.7944

Orzeczenie

C.k. Krajowej Rady Szkolnej wydanej na mocy ustaw szkol. z dnia 2 maja 1873r. No 250 i 251 Dz. uchwał i rozp. kraj. w sprawie szkoły pospolitej w Rzozowie. Zbadawszy wszystkie okoliczności tyczące się założenia szkoły w Rzozowie i wysłuchawszy wniosków c.k. Rady Szkolnej okręgowej orzeka c.k. Krajowa Rada Szkolna co następuje:

I. W Rzozowie ustanawia się szkołę filialną i przyłącza się ją do szkoły etatowej w Skawinie.

II. Gmina Rzozów tudzież obszar dworski w Rzozowie mają wspólnie szkołę w Rzozowie utrzymywać.

Obowiązkiem ich będzie:

1. Budynki szkolne wystawić i wraz z przeznaczonym dla nauczyciela pomieszkaniem utrzymywać w dobrym stanie, tudzież dbać o wewnętrzne urządzenia szkoły wedle przepisów władz szkolnych.

2. Dostarczać środków na opalanie szkoły przynajmniej w takiej ilości, aby na każdych 6 sążni sześciennych przestrzeni izby szkolnej przypadało rocznie 4/5 n.a. sągów drzewa bukowego, a względnie odpowiednia ilość drzewa miękkiego lub węgla kamiennego lub okładów słomy.

3. Starać się o oświetlenie i obsługę wedle szczegółowych postanowień miejscowej Rady Szkolnej wszystkich władz szkolnych.

W wydatkach na cel powyższy ma brać udział Gmina i obszar dworski w myśl art. 24 ust. z dnia 2.5.1873 No 250 Dukr, a względnie odpowiednio do opłacanych w roku 1884 podatków bezpośrednich z dodatkami w takim stosunku iż na każde 100złr wydatku uiści.

A. obszar dworski w Rzozowie,…… 5 złr 64 1/2 ct.

B. Gmina Rzozów ………94 – 351/2

Stosunek powyższy, który co do cyfry ze względu na zmienność kwot podatkowych ulega zmianie służyć ma za podstawę przy rozliczeniu kwot na powyższe cele przez miejscową Radę Szkolną każdocześnie preliminowanych.

Na rozliczony w ten sposób wydatek na powyższe cele mają być w pierwszym rzędzie użyte dobrowolne zobowiązania stron, a mianowicie:

od Gminy Rzozów z mocy aktu fundacyjnego z dnia 8.09.1882r. potwierdzonego przez Reprezentację powiatową w Wieliczce dnia 23.11.1882 do 1880 na opał szkoły roczna kwota 3Ozłr w dodatku na stróża szkolnego 12złr waluta austryjacka. Należy jednak przy tem przestrzegać, że jeżeli Gmina z mocy dobrowolnego zobowiązania się więcej uiścić niż z rozliczenia na nią wypadnie wysokość tego zobowiązania nie może być obniżona, a nadwyżka stąd powstająca przypada na korzyść obszaru dworskiego.

III. Nauczyciel tejże szkoły będzie miał wolne pomieszkanie dochód jego roczny tytułem płacy wynosić ma 250 złr waluta austrzacka.

Na pokrycie tego wydatku obracany będzie dochód wpływający z dobrowolnych zobowiązań mianowicie: od Gminy Rzozów z mocy powyższej przytoczonego aktu fundacyjnego rocznie gotówką kwota ……100 złr w.a. przewyższająca obowiązkowy datek prestacyjny, który na Gminę w stosunku do opłaconych w roku 1884 podatków bezpośrednich z dodatkami przypada.

Prócz tego następująca roczna kwota w moc ustawy kraj: z dnia 28 grudnia 1882r No 2 Dz. ust. i rozporządzeń kraj. z r. 1883 stosownie do podatków bezpośrednich z dodatkami opłaconych w roku 1884 uiszczona być ma od obszaru dworskiego w Rzozowie …….

3 złr 11 cent. Niedobór wynoszący w roku 1884 kwotę 146 złr 89 cent. będzie pokrywana z funduszu szkolnego okręgowego o ile nie znajdzie pokrycia w dochodach funduszu szkolnego miejscowego wymienionych w art. 15 lit.c.ust. z dnia 2.05.1873 No 250 Dz. ust. Krajowej.

            IV. Przyborów szkolnych dostarczać będzie c.k. Rada Szkolna okręgowa z funduszu szkolnego, z którego wypłacać się ma nadto na kredę, gąbkę, papier, atrament itp potrzeby szkolne i urzędowe dziesięć 10 złr w. a. rocznie. – Na ten cel wnosić będzie Gmina Rzozów 5 złr w. a. rocznie do funduszu szkolnego okręgowego z mocy dobrowolnego zobowiązania przyjętego w przytoczonym akcie fundacyjnym z dnia 8 września 1882r.

V. Prócz tego dostarczać ma Gmina Rzozów z mocy tego aktu fundacyjnego ćwierć morga gruntu z parcel 96 i1102 na ogród szkolny.

VI. Prawo prezentowania nauczycieli wykonywać będzie w myśl art. 2 z dnia 2.05.1873 Dz. ust. i rozp. kraj. 1 251 miejscowa Rada Szkolna.

VII. Postanowienia niniejszego orzeczenia wejdą w życie z dniem 1 września 1884r pod warunkiem jeżeli do tego czasu umieszczenie dla szkoły i mieszkanie dla nauczyciela będzie zapewnione.

We Lwowie dnia 26 czerwca 1884r.

w zastępstwie

Warasińskiego /m.p./

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku