Ważne – zastosujmy się dla bezpieczeństwa swojego i najbliższych

Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu

Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu

 

Rząd wprowadza zakaz opuszczania domu poza naprawdę niezbędnymi sytuacjami. Wyjścia do sklepu, apteki, pracy, czy wyprowadzenie psa są dozwolone. Spacery w celach rekreacyjnych i spotkania towarzyskie zostają zakazane. Zabronione są zgromadzenia za wyjątkiem tych, w których bierze udział rodzina.

Premier chce ograniczyć tłok w komunikacji miejskiej. Ilość pasażerów zostaje ograniczona. Dozwoloną liczbą osób jest połowa miejsc siedzących. Prezes Rady Ministrów zachęca do korzystania komunikacji miejskiej tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Egzekwowaniem nowych przepisów będzie zajmowała się policja.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że na ten moment nie są planowane przesunięcia terminów wyborów prezydenckich, matur i egzaminów ósmoklasisty. Premier zaapelował także do przedsiębiorców, by ci wprowadzili możliwość pracy zdalnej, jeżeli jest taka możliwość.

Premier przypomniał, że liczba chorych w naszym kraju zbliża się do 800 i rząd spodziewa się dużej liczby nowych zachorowań. Kolejne obostrzenia zostały wprowadzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków.

Zakazy nie obejmują działań, która mają pomóc w funkcjonowaniu najbliższych członków rodziny. Nowe obostrzenia będą trwały do 11 kwietnia.

 

Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się.

 1. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:
  –  dojazdu do pracy,
  –  wolontariatu,
  – załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób (obostrzenie to nie dotyczy rodzin), aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza czy apteki.
 2. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
 3. Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
 4. Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych – w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
 5. Zakłady pracy – Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i  środków dezynfekcji.
 6. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.

 

Pomoc dla seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych
chwilach. Dzwoniąc na infolinię osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Dzwoniąc na infolinię Seniorzy będą mogli uzyskać odpowiedzi na zagadnienia takie jak:
1) Pomoc w dostarczaniu żywności i innych zakupów,
2) Udzielania pomocy żywnościowej i ciepły posiłek w domu w sytuacji kwarantanny,
3) Pomoc psychologa,
4) Pomoc w codziennych czynnościach,
5) Usługi opiekuńcze

Sołtys

 

Trudny okres pandemia wirusa – pomocny telefon RZOZÓW INFO 696-888-256

Witam,

W tym trudnym okresie jakim jest pandemia Koronawirusa proszę osoby które nie posiadają o uruchomienie numeru INFO RZOZÓW.

Numer ten uruchamiamy poprzez wysłanie sms-a na nr tel.

696-888-256

z numerem domu, Niedługo później dosaną Państwo zwrotną informację o wpisaniu do usługi powiadomień sołectwa Rzozów.

Jest to najszybsze źródło informacji w naszym sołectwie.

Jest to również numer  który działa w drugą stronę , w związku z tym apel do was: Jeżeli widzicie koło siebie osobę samotną , nieradzącą sobie  ze zrobieniem zakupów w tym okresie – wyślijcie sms-a na ten sam numer z danymi aby Sołtys z Radą Sołecką mogli zainterweniować z pomocą . Numer działa już kilka lat i widzimy potrzebę jego kontynuowania .

Jeszcze raz proszę wpiszcie się do systemu i namówcie sąsiadów,

Dodatkowo przypominam bezpośredni numer do Sołtysa

Grzegorz KLIMAS 695-995-322

 

Sołtys i Rada Sołecka

 

 

Przystanek kolejowy w Rzozowie

Dwa nowe przystanki PKP w gminie Skawina

Dwa nowe przystanki PKP w gminie Skawina

30-01-2020

Do końca 2020 roku powstaną dwa nowe przystanki: Rzozów Centrum oraz Wola Radziszowska Lipki. Będą wyposażone w wiaty peronowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablice i gabloty. W przyszłości powstaną także nowe drogi dojazdowe i parkingi. Gmina podpisała w tej sprawie porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Skawina stawia na kolej i aktywnie działa, by zachęcić mieszkańców do korzystania z niej. Dwa nowe przystanki to kolejny krok w celu stworzenia jak najsprawniejszej infrastruktury. Nowe stacje będą zawierały wszystko co niezbędne, by mieszkańcy mogli komfortowo spędzić czas w oczekiwaniu na pociąg. Nie zabraknie zadaszenia, ławek oraz tablic, na których pojawi się rozkład jazdy. Nowe przystanki powstaną jeszcze w tym roku. Wiemy, że trzeba do nich dojechać, dlatego w kolejnych latach wybudujemy nowe drogi dojazdowe oraz parkingi, które pozwolą kierowcom pozostawić swoje pojazdy.

Nowe przystanki to jeden z wielu kroków przygotowujących gminę Skawina do wprowadzenia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pociąg ma stać się „szybkim tramwajem” do i z sąsiednich miejscowości. Kończą się już prace związane z remontem dworca PKP w mieście Skawina, budową dużej sieci ciągów pieszo-rowerowych, parkingów typu Park&Ride, wiat dla rowerów oraz Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego. Po mieście kursuje także bezpłatna linia miejska nr 773.

Te wszystkie działania sprawią, że mieszkańcy będą mieli wygodną i atrakcyjną alternatywę dla samochodu. Pociąg dojedzie zdecydowanie szybciej, nie będzie stał w korkach i da możliwość spędzenia czasu na czytaniu książki lub surfowaniu po internecie. Nowe inwestycje dodatkowo ułatwią dostanie się na stacje kolejowe w Skawinie.

Rzozów


Wola Radziszowska

Sołtys

źródło:UMiG Skawina

 

Protokół zebrana wiejskiego sołectwa RZOZÓW z 21 stycznia 2020 roku

Rzozów 21-01-2020R.

 

Protokół Zebrania Wiejskiego

 Sołectwa RZOZÓW

 

 Otwierając Zebranie Sołtys przywitał wszystkich przybyłych , oraz przedstawił autopoprawkę  planu zebrania polegającą na dodaniu dwóch nowych punktów zebrania , którą poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu wszystkimi głosami za , nowy plan zebrania wygląda następująco:

Plan zebrania:

1.Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Rzozowie

2.Podział środków dodatkowych i pozostałych z 2019 roku do dyspozycji sołectwa

3.Podjęie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu w Rzozowie

4.Wolne wnioski i zapytania

 

Ad1.

Sołtys Grzegorz Klimas przedstawił Inspektora Macieja Ciejkę z Wydziału Inwestycji  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i poprosił go o udzielenie informacji na temat planów budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w Rzozowie  na odcinku skrzyżowanie pod krzyżem – stacja kolejowa Rzozów.

Inspektor z gminy wyjaśnił że została rozwiązana umowa z firmą projektową , która była zaangażowana w projekt. Powodem rozwiązania umowy było nie wywiązywanie się z umowy  w terminie , oraz brak projektu chociaż termin minął już w listopadzie minionego roku.  Nowy przetarg ma być ogłoszony w tym tygodniu , a  gotowy projekt ma być na czerwiec tego roku.

Około roczny okres na pozyskanie pozwoleń i ogłoszenie przetargu na budowę , daje nam nadzieje że prace mogą zostać podjęte przy budowie w połowie 2021 roku. Jednocześnie Pan Maciej Ciejka przypomniał że projekt ma być wykonany w trzech etapach ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi na zebraniu wiejskim i spotkaniach z Radą Sołecką oraz przedstawiony mieszkańcom do konsultacji.

– Pani Iwona Osoba- zgłosiła potrzebę budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej od przejazdu kolejowego w kierunku Skawiny.

– Sołtys wytłumaczył że o  tym problemie podejmiemy dyskusję w punkcie  wolne wnioski i zapytania.

 

Ad2.

Sołtys przedstawił skąd się wzięły środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 zł oraz zaproponował spożytkowanie jej na remont pomieszczenia świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie wraz z remontem windy. Następnie Sołtys przypomniał skąd zostały środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 14 030,00 zł w tym 10 000,00 zł środki niewykorzystane na budowę ogrodzenia przy boisku sportowym od strony Pani Kochana . Propozycja by całe te środki przenieść na punkt „ Utrzymanie boiska sportowego”  celem zakończenia inwestycji z ogrodzeniem boiska,

– Radny Andrzej Wrzoszczyk przypomniał genezę Budżetów Obywatelskich , środków do dyspozycji sołectwa i przyznał że pomimo wielu potrzeb w wiosce , dobrze by było tak rozdysponować środki jak przedstawił Sołtys

-Pani Iwona Osoba – Czy nie lepiej te pieniądze przeznaczyć na budowę chodnika ? – przecież t już jest 39 040,00 zł.

– Mateusz Pituch –bardzo mi się podoba Pani głos w dyskusji – bo ktoś podejmuje dyskusję – ale chodniki nie buduje się na tej zasadzie.

 

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

57 głosami za przy 4 wstrzymująch i 1przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad3.

Prowadzący zebranie Sołtys Grzegorz Klimas przypomniał historię ubiegania się sołectwa o budowę na jego terenie przystanku kolejowego, gdyż stacja kolejowa Rzozów znajduje się  na terenie sołectwa Radziszów i wielu mieszkańców ma do niej daleko. Nazwa stacji Rzozów jest już historycznie zastrzeżona dla tamtego przystanku, a Polskie Koleje Państwowe przystępując do projektu budowy peronu prosiły o podanie nazwy przez mieszkańców.

Sołtys przedstawił również nazwę Rzozów Centrum jako propozycję wypracowaną przez Radę Sołecką. Nie podano innej propozycji nazwy.

Po krótkiej dyskusji Sołtys  przeczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

56  głosami za przy 4 wstrzymująch i 2 przeciw uchwała została przyjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do dzisiejszego protokołu.

 

Ad4.

– Pani Iwona Osoba – kilka uwag, między innymi: prośba o lepszą współpracę między mieszkańcami. Prośba o lepsze wykorzystanie strony internetowej i tablic informacyjnych – a może zaproszenia na zebrania wiejskie do każdego domu. Kiepskie oświetlenie drogi nad rzekę w Madejowcu. Kłopotliwy dojazd MPK do Skawiny w godzinach 10:00-15:00.

– Pan Leszek Zaremba – Czy nie myślimy o zrobieniu przejścia ze światłami na drodze do Radziszowa , bo ciężko przejść na drugą stronę . Czy da się doświetlić lepiej drogę .

– Pan Andrzej Klimas – Trwa budowa obwodnicy – czy ktoś myślał jaki to będzie mieć wpływ na ruch w miejscowości , czy robi się coś w temacie przedłużenia obwodnicy do Radziszowa?

-Pan Marek Janik – Co z przystankiem na Skotnicy

-Pan Rafał  Meus – czy jest w ogóle sens budować chodniki – jak mamy takie zanieczyszczone powietrze że nikt ni będzie po nich chodził.

Na te pytania starali się odpowiedzieć Sołtys Grzegorz Klimas i Radny Andrzej Wrzoszczyk.

Następnie Andrzej Wrzoszczyk  przedstawił stanowisko Rady Miejskiej w temacie odbioru odpadów i zanieczyszczenia powietrza .

Pan Łukasz Kusak przeciwstawił swoje argumenty do wypowiedzi Radnego.

Następnie zgłosił prośbę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie przebudowy uchwały skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną ( pod krzyżem) tak aby było połączenie Ciągów pieszo-rowerowych z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej wraz z przejściem.

Sołtys nie wyraził zgody na procedowanie takiej uchwały , argumentując tym że zebranie wiejskie nie może narzucać nawet w formie uchwały kierunku działania instytucji wyższego szczebla jaką jest rada miejska.

 

Na tym Zebranie Przewodniczący zakończył.

W zebraniu uczestniczyło 62 mieszkańców Rzozowa.

 

Przewodniczący Zebrania                                                        Protokolant

 

Grzegorz KLIMAS                                                                    Andrzej MADEJ

 

Załącznik nr 1 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 1/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

    W sprawie podziału środków dodatkowych do dyspozycji sołectwa i środków pozostałych z 2019 roku.

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

 • 1

Środki dodatkowe do dyspozycji sołectwa Rzozów na 2020 rok w kwocie: 25 000zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

Przeznacza na remont pomieszczeń świetlicy w Domu Strażaka w Rzozowie

 

 • 2

Środki pozostałe ze środków do dyspozycji sołectwa Rzozów z 2019 roku w kwocie.

14 030 zł ( słownie: czternastu tysięcy , trzydziestu złotych)

Przeznacza na utrzymanie boiska sportowego i  budynku na nim.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załącznik nr 2 do protokołu zebrania wiejskiego

Sołectwa RZOZÓW z dnia 21 styczna 2020 roku.

 

Uchwała nr 2/2020

Zebrania Wiejskiego Sołectwa RZOZÓW

 

    W sprawie przyjęcia nazwy nowoprojektowanego peronu wysiadkowego PKP w miejscowości Rzozów

 

Na podstawie §16 i §19 Statutu Sołectwa Rzozów uchwalonego

Uchwałą XXXI/436/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017r.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rzozów uchwala :

 

 

 • 1

Nadać nazwę : RZOZÓW CENTRUM nowoprojektowanemu peronowi wysiadkowemu Polskich Kolei Państwowych przy skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą wojewódzką DW 953 w Rzozowie.

 

 • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Rzozów  09-01-2019

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

  Sołtys Rzozowa Grzegorz KLIMAS zwołuje na 21 stycznia 2020 roku o godz. 18,00 w Domu Strażaka przy OSP Rzozów :

Zebranie Wiejskie

Plan zebrania:

1,Podział dodatkowych środków do dyspozycji solectwa

2,Budowa chodników w Rzozowie

3, Sprawy bieżące i wolne wnioski

Sołtys 

Grzegorz KLIMAS

 

Nakazy podatkowe i rachunki za śmieci

W niedzielę 12 stycznia przy kościele parafialnym w Rzozowie , po każdej mszy św. Sołtys będzie wydawał nakazy podatkowe i rachunki za śmieci na 2020 rok

 

Odbiór śmieci wielkogabarytowych – 8 styczeń 2020

Witam,

Przypominamy że w dniu 8 stycznia 2020 roku wraz ze śmieciami segregowanymi odbierane będą śmieci wielkogabarytowe po wcześniejszym zgłoszeniu odbioru,

Odbiór zgłaszamy :

Jednocześnie przypominam że w ramach akcji odbieranę będą:

 • Stare meblenp. fotele , wersalki, krzesla materace, szafy
 • -wykladziny i dywany’
 • wózki dziecięce, rowery
 • armatura łazienkowa
 • zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Styropian pochodzący z opakowań sprętu RTV i AGD

 

NIE ODBIERANE BĘDĄ !!! :

-Odpady z demontażu pojazdów

_styropian budowlany

-odpady poremontowe i gruz ( w tym ceramika łazienkowa)

-stolarka budowlana i panele podłogowe

-opony samochodowe i dętki

-siding

Sołtys