Zebranie Wiejskie

Sołtys Grzegorz Klimas 

zwołuje w dniu 11 października 20 18 roku o godz. 17,00

w  Domu Strażaka w Rzozowie: 

ZEBRANIE WIEJSKIE

Plan zebrania:

1.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu wyboru Sołtysa Rzozowa w

I kwartale 2019 r.

2.Podział środków do dyspozycji sołectwa na 2019 rok

3.Przedstawienie kandydatów w wyborach samorządowych 

4.Sprawy bieżące

5.Wolne wnioski

Gorąco zapraszam

Sołtys Rzozowa – Grzegorz Klimas

 

 

 

Sala gimnastyczna – kolejny krok do przodu

Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzozów – dofinansowana!

Budowa sali gimnastycznej przy SP Rzozów - dofinansowana!

06-09-2018

Zespół do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił, iż projekt Gminy Skawina pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Rzozowie został wybrany do dofinansowania w maksymalnie możliwej kwocie 1 790 800,00 zł.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącej szkoły podstawowej w Rzozowie o salę gimnastyczną z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z infrastrukturą drogową oraz techniczną i komunikacyjną.

W budynku sali gimnastycznej zaplanowano m.in.:

 • halę sportową
 • zaplecze socjalno-szatniowe wraz z wc
 • salę ćwiczeń rehabilitacyjnej
 • sale dydaktyczne

Inwestycja przyczyni się do efektywnej realizacji zadań szkoły w zakresie WF oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień sportowych korzystających z planowanego do budowy obiektu.

źródło UMiG Skawina

Sołtys 

Grzegorz Klimas

 

 

Ruszył nabór wniosków na termomodernizację

Termomodernizacja: otwarty nabór wniosków

Termomodernizacja: otwarty nabór wniosków

28-07-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty nabór wniosków do Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.  Termin składania wniosków trwa od 30 lipca do 13 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

Program skierowany jest do osób fizycznych, mieszkańców Gminy Skawina, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • dochód maksymalny: do 1028,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 1268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej;
 • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;
 • wniesienie wkładu własnego: w formie pieniężnej lub poprzez pracę na rzecz gminy

Termin składania wniosków: od 30 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje: Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12 parter (wejście od ul. Krzywej) tel. 12 277 01 67, kom. 602 240 875

Wniosek można pobrać w Wydziale Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, parter – wejście od ul. Krzywej.

Zakres pomocy – interwencji w budynku:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych,
 2. docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami,
 3. docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą,
 4. wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej,
 5. wymiana źródła ciepła,
 6. w uzasadnionych przypadkach modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 7. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród nie może być większa niż 600 m2 i powierzchnia użytkowa na jedną osobę stale zamieszkującą budynek nie może być większa niż 35 m2.

Łączna wartość pomocy rzeczowej nie może przekroczyć 75 tys. zł dla budynku i poniższych jednostkowych kosztów:

 1. ocieplenie przegród zewnętrznych – 200 zł/ m2,
 2. docieplenie dachu/stropu pod nieogrzewanym poddaszem -200 zł/m2,
 3. wymiana okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych (m2 pow. stolarki) – 500 zł/m2, d) wymiana źródła ciepła nie więcej niż 700 zł do kW nowego źródła ciepła.

Wkład własny wnioskodawcy wynosi 10% wartości pomocy.

Szczegółowe warunki określa Uchwała nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 roku dostępna TUTAJ oraz Zarządzenie Burmistrza nr 198.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. dostępne TUTAJ.

Wniosek o przyznanie pomocy, zasady rozliczania wkładu własnego oraz wzór umowy dostępne są w załącznikach.

Źródło: OP

Załączniki:

 

źródło: UMiG Skawina

 

Uwaga Zamknięty przejazd w KOTOCU !!!

 W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się od wykonawcy o zamknięciu przejazdu kolejowego w kierunku Kotoca i Podola.

Zamknięcie nastąpi 29 maja 2018r o godz. 13,00 do 30 maja (środa) do godz. 15;00 .

 

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

 

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

Zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273

18-05-2018

Uprzejmie informujemy, iż w związku z planowanymi zamknięciami przejazdów kolejowych w miejscowości Radziszów (obok stacji PKP Rzozów) oraz miejscowości Wola Radziszowska (obok stacji PKP Radziszów) w terminie od 21-30 maja 2018 r. nastąpią zmiany w komunikacji miejskiej na liniach 253, 263 i 273.

Linia autobusowa nr 253:

 • w dniach 21-27 maja 2018 r. będzie kursować na wydłużonej trasie do Woli Radziszowskiej według zmienionego rozkładu jazdy: KLIKNIJ TUTAJ
 • z pętli Czerwone Maki P+R do przystanku Radziszów Szpital linia pojedzie po stałej trasie, dalej prosto przez most na rzece Głogoczówka do Woli Radziszowskiej. Od przystanku Wola Radziszowska Mała Ostra Góra po trasie linii 263 aż do pętli Wola Radziszowska. Linia obsługiwać będzie dodatkowo wszystkie przystanki na odcinku Wola Radziszowska Mała Ostra Góra – Wola Radziszowska. Dodatkowo na trasie objazdowej uruchomiony zostanie przystanek Wola Radziszowska Kapelanka (nż) (pomiędzy przystankami: Radziszów Szpital i Wola Radziszowska Mała Ostra Góra). W kierunku przeciwnym trasa będzie analogiczna.

Linia autobusowa nr 263:

 • w dniu 21 maja 2018 r. będzie kursować na trasie skróconej do Radziszowa PKP według zmienionego rozkładu jazdy: KLIKNIJ TUTAJ
 • z pętli Czerwone Maki P+R do przystanku Radziszów PKP autobus pojedzie po swojej stałej trasie, gdzie po zawróceniu będzie oczekiwać na odjazd w kierunku Krakowa. Bez obsługi dla linii 263 zostaną wszystkie przystanki na odcinku Wola Radziszowska Łęg – Wola Radziszowska. Ze względu na ograniczoną powierzchnię placu do zawracania autobusu przy przystanku Radziszów PKP do obsługi linii zostanie skierowany tabor typu mn+ (mniejszy od kursującego na co dzień autobusu typu standard);
 • w dniach 22-27 maja 2018 r. będzie kursować na trasie skróconej do Radziszowa PKP (opis skróconej trasy powyżej) i po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według zmienionego rozkładu jazdy w związku z zamknięciem przejazdów w Woli Radziszowskiej i w Radziszowie;
 • w dniach 28-30 maja 2018 r. będzie kursować do Woli Radziszowskiej po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według stałego rozkładu jazdy.


Linia autobusowa nr 273:

 • w dniach 22-30 maja 2018 r. będzie kursować do pętli Grabie po trasie objazdowej ul. Jarzębinową i ul. Przemysłową w Radziszowie według stałego rozkładu jazdy obsługując przystanek tymczasowy Radziszów Cmentarz na ul. Jarzębinowej w Radziszowie (przystanek Radziszów Cmentarz zostanie przesunięty z ul. Przemysłowej na ul. Jarzębinową).

źródło : UMiG Skawina

 

INICJATYWA PAMIĘCI POLEGŁYM – w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Szkoła podstawowa w Rzozowie w roku odzyskania niepodległości chce uczcić mieszkańców Rzozowa poległych na polach I wojny światowej.

W związku z tym szukamy danych o naszych rodakach którzy są wymienieni na tablicach pamiątkowych w naszym byłym kościele parafialnym w Skawinie. Jeżeli ktoś wie na jakich polach walki zginęli , w jakich okolicznościach , lub ma jakieś zdjęcia , pamiątki lub inną wiedzę o poniżej wymienionych proszony jest o kontakt z Dyrektor Szkoły Panią Anastazją Koczur lub Sołtysem Grzegorzem Klimasem

Chodzi nam o :

Bohaterowie polegli w latach 1914-1921 Rzozów

1.Płonka  Józef 1914

2. Ostrogórski Jan 1914

3. Józef Planta 1914

4. Kaczmara Jan 1915

5.Panek Andrzej 1915

6.Janik  Józef 1915

7.Madej Michał 1915

8. Madej Stanisław 1915

9.Balon Stefan 1915

10.Balon Michał 1915

11.Płonka Piotr 1915

12.Jan Kubas 1915

13. Madej jakub 1916

14.Planta Jan 1916

15.Panek Leopold 1917

16.Kubas Józef 1917

17.Kubas Jan 1917

18.Wrzoszczyk Franciszek 1918

19.Rydzowski Piotr 1918

20.Wojtaszek Kazimierz 1918

21.Klimas Antoni 1918

22.Putaj Michał 1918

23.Kubas Franciszek 1919

24.Nowak Jan 1920

25. Lupa Józef 1920

26.Madej Stanisław 1921

Sołys

Grzegorz Klimas

 

 

 

 

 

UWAGA NA OSZUSTÓW !!!

Uwaga w rejonie  Rzozowa pojawili się oszuści . Doszło w ostatnich trzech  dniach do 2 prób wyłudzeń metodą na wnuczka , niestety jedna z nich oszustom się powiodła.

Jak działają – telefon , wnuczka miała wypadek potrzebne pilnie pieniądze , potrąciła na pasach pieszego i jest  pilne wpłacenie kaucji, i na dalsze dzialanie gdyż potrącona ma minimalne szanse na przeżycie .  Co zrobić – najważniejsze powiadomić policję . Nie wpłacać nikomu żadnych pieniędzy. Skontaktować się z osobą  która niby brała udział w tym wypadku. Nie panikować.

Wiem że łatwo doradzać , a w takiej sytuacji tracimy głowę – ale spróbujmy uczulić zwłaszcza naszych rodziców , dziadków by to z nami skontaktowali się przed podjęciem innych kroków.

Sołtys 

Grzegorz Klimas

 

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy że 3 kwietnia ( pierwszy wtorek)  wnaszym sołectwie jest odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Odpady należy wynieść razem ze śmieciami segregowanymi przed posesję przed godz.7,00

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Do odpadów wielkogabarytowych NALEŻĄ:

 • stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy;
 • wykładzinę i dywany;
 • wózki dziecięce, sanki, rowery itp.;
 • armatura łazienkowa.

 

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • styropian, wełna mineralna;
 • odpady poremontowe i gruz;
 • drewniana stolarka, panele podłogowe;
 • opony samochodowe, dętki;
 • siding