Strzygoniowe zasadzki

W przydrożnej karczmie w Rzozowie przy długich lawach siedzą gospodarze, popijając cienkie piwo. Rozprawiajają o minionym dniu, ucieczce młynarzowego parobka z córką kowala, cenach zboża. W kącie pod oknem kupcy, zmęczeni długimi targami, narzekają na nowo wprowadzony podatek. Ubrany w poplamiony fartuch Żyd krząta się koło lady, nucąc chasydzkie melodie.

Continue reading Strzygoniowe zasadzki

 

Rzozowskie słowa zapomniane…

babrać się – brudzić się

bajcarz (bojcorz) – człowiek, który zajmuje się bajami (płotkami)

boisko – wybetonowana, środkowa część stodoły

breja – potrawa z kapusty (na dziko) i ziemniaków

cep – narzędzie drewniane służące do młócenia ręcznie zboża

chabyrdzie – gałęzie, połamane krzaki

chawok – tutaj

chłopocyna – z politowaniem o mężczyźnie, chłopcu

ciepnąć – rzucić czymś w coś lub kogoś; Wyciepnij te oskmbiny na gnój.

ćma – ciemno na polu; Robi się na polu ćma.

dojrzeć – (czas dokonany) – zobaczyć; Kaś tam dojrzała tego Józka na wozie?

ducka – duży kosz wiklinowy na siano lub słomę; Weź do duckí siano i dej krowie.

Continue reading Rzozowskie słowa zapomniane…

 

Dzieje Rzozowa na przełomie wieków

Wieś Rzozow jest położona w okolicy pagórkowatej, w dolinie rzeki Skawinki – na lewym jej brzegu, wzdłuż drogi Kalwaria Zebrzydowska – Skawina – Kraków. Jej środkiem sączy się strumyk.

Wioska od północnego wschodu graniczy ze Skawiną, od południa z Radziszowem, od zachodu z Gołuchowicami i od północnego zachodu z Borkiem Szlacheckim.

Pierwsze wzmianki o Rzozowie datują się na 1250r., kiedy to Władysław Opolski, książę oświęcimsko-zatorski, nadał w darze opatowi benedyktynów tynieckich wsie Zorzew i Radeszew.

Dokument z 1250r. spisany po łacinie i opatrzony podpisem księcia na prośbę opata Batowskiego zatwierdził król Zygmunt Stary w 1519 r. Jan Długosz podaje w „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z XV w., że wieś Zorzew jest własnością klasztoru w Tyńcu. Wspomina też o młynie w Rzozowie na rzece Skawince.

Za sprzyjanie wojskom Księcia Warszawskiego, a później Napoleonowi rząd austryjacki skonfiskował dobra rzozowskie w 1817 r. na rzecz skarbu państwa austryjackiego. W 1900 r. rząd austryjacki podarował dobra rzozowskie kurii krakowskiej, która wydzierżawiła grunty chłopom.

W 1884 r. powstała we wsi szkoła powszechna o jednoklasowym toku nauczanie, trwającego 6 lat.

W 1911 przy Kółku Rolniczym powstała straż ogniowa, której założycielem był kierownik szkoły Roman Serkowski.

3 maja 1986 r. dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie została erygowana parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski.

11 listopada 1995 r. został zarejestrowany klub sportowy RZOZOVIA.

26 stycznia 2011 r. reaktywowało się Kółko Rolnicze.

Z danych z roku 1899 wynika, że Rzozów zamieszkiwało 534 mieszkańców i było tu 99 domów, obecnie jest 415 domów i 1580 mieszkańców. Wieś z rolniczej, dzięki przemysłowej Skawinie, która dała pracę okolicznym mieszkancom, zmieniła się w rolniczo-przemysłową. Na terenie wioski działają przedstawiciele Rady Sołeckiej, współpracujący ze strażą pożarną, klubem sportowym, szkołą i radą parafialną. Z pomocą straży organizują zabawy plenerowe i dożynki wiejskie.

 

Artykuł z Gazety Krakowskiej z dn. 11 czerwca 2011r

 

„Stacja Skawina” firma ELEKTROBUDOWA SA

W związku z rozbudową sieci energetycznej pod nazwą ‚Stacja Skawina” firma ELEKTROBUDOWA SA wykonująca prace na terenie naszej miejscowości przeprowadzi cykl spotkań z mieszkańcami przez których działki przechodzić będzie powyższa inwestycja.

Spotkania odbędą się w dniach 22, 23, 24 października o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Rzozowie.

Każde spotkanie rozpocznie się od ok. 15-20 minutowej prezentacji dotyczącej inwestycji. Przedstawimy firmę, inwestora, dowiemy się na czym polega inwestycja i czemu służy. Po tym wstępie zostaną przedstawione właścicielom mapy i prześledzony przebieg linii na kolejnych działkach.

Uzyskamy odpowiedź również na wszelkie pytania, również te dotyczące procedury ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach pod liniami. Każde spotkanie potrwa zatem ok. 1,5-2 godzin. Dziś rozpoczyna się wysyłka zaproszeń do właścicieli nieruchomości. Dołączony będzie do nich folder informacyjny o inwestycji. Można go również pobrać ze strony internetowej inwestycji www.stacjaskawina.pl

 

Katalog klasyfikacyjny

Szkoła podstawowa w Rzozowie posiada w swoim archiwum oryginalne katalogi klasyfikacyjne ocen od roku 1884.

Do celow prezentacji na portalu Rzozow.pl został w całości opublikowany katalog z woku 1884 (wraz z ocenami).

Dodatkowo zostały zaprezentowane strony tytułowe katalogów z roku:

  • 1884/85
  • 1885/86
  • 1886/87
  • 1888/89
  • 1889/90
  • 1890/91
  • 1891/92
  • 1892/93

Continue reading Katalog klasyfikacyjny

 

Słynni mieszkańcy

Balon Stanisław

Balon Stefan

Bojeś Teofil

Janik Józef

Kaczmara Jan

Kubas Franciszek

Kubas Jan

Kubas Jan

Kubas Józef

Lupa Józef

Madej Jakób

Madej Michal

Madej Michał

Madej Stanisław

Madej Stanisław

Nowak Jan

Ostrogórski Jan

Panek Andrzej

Panek Leopold

Planta Jan

Planta Józef

Pletnia Józef

Plonka Józef

Płonka Piotr

Rydzowski Piotr

Trela Dariusz

Wojtaszek Kazimierz

Wrzoszczyk Franciszek

 

Dożynki Gminne 2013 w Rzozowie

egoroczne dożynki, wyjątkowo nie sierpniowe, wypadły w pierwszą niedzielę września. Gospodarzy, rolników i wszystkich zaproszonych gości podejmowało sołectwo Rzozów. Choć poranek nie wróżył dobrej aury, pogoda okazała się łaskawa. Ciemne chmury, które zawisły na chwilę nad Rzozowem ustąpiły miejsca słońcu….

Continue reading Dożynki Gminne 2013 w Rzozowie