W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

POLITYKA KAZIMIERZA WIELKIEGO W STOSUNKU DO CHŁOPÓW W XIV WIEKU

W czasach Kazimierza Wielkiego floren złota węgierski oraz grosze czeskie były w Polsce w obiegu.

Przemiany gospodarcze, wywołane zwłaszcza kolonizacją niemiecką, miały doniosłe znaczenie dla chłopów.

Polityka Kazimierza Wielkiego w stosunku dla chłopów była korzystna. Król dążył do ograniczenia przewagi stanu rycerskiego w kierunku ekonomicznym i prawno-politycznym, brał w obronę włościan, był nazywany królem chłopów.

Na podstawie Statutów Wiślickich chłop wolny czyli kmieć jest poddanym właściciela wsi, który jest jego panem.

W stosunku do nieruchomości zwłaszcza do ziemi, kmiecie mają jedynie prawo użytkowania, maja natomiast prawo własno na ruchomościach. Kmiecie mają prawo swobodnego przenoszenia się z małym ograniczeniem. Kmiecie chronieni są nie tylko przed osobistą samowolą pana, lecz i przed odpowiedzialnością materialna za niego. Nie wolno ich za winy pana pozywać do sądów.

Kmiecie osadzeni na prawie niemieckim byli lepiej sytuowani niż siedzący na prawie polskim. Mieli gminę i samorząd wewnętrzny. Sądzili się prawem własnym. Ciężary ich w stosunku do pana streszczały się głównie w czynszu.

Kmiecie osadzeni na prawie polskim ponosili większe ciężary np. w robociźnie.

Wszyscy kmiecie zabezpieczona była ochroną prawa i gwarantowała państwu posiadanie silnej i zadowolonej warstwy włościańskiej.

Nie wszyscy jednak chłopi byli wówczas wolnymi kmieciami. Obok nich istnieli jeszcze po wsiach ludzie nie wolni, przywiązani do gleby.

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku