W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

POSŁOWIE

„Szkice z dziejów Rzozowa”, opracowane i napisane przez profesora Józefa Pletnię, stały się dla mieszkańców Rzozowa dokumentem wartościowym i niepowtarzalnym, po prostu unikatem. Czytając „Szkice”…

Przykładem tych zalet może być budowa Domu Ludowego w Rzozowie w czynie społecznym, następnie dobrowolnie opodatkowanie się mieszkańców na budowę nowej szkoły podstawowej i bezpłatny udział w pracach niewykwalifikowanych, a w okresie powojennym, elektryfikacja wsi systemem gospodarczym.

Za jeden z najważniejszych zapisów w „Szkicach” – uważam wzmiankę o początkowej dacie istnienia już w roku 1250, a więc w pierwszej połowie XIII wieku, osady o nazwie Zorzow, to jest dzisiejszej wsi Rzozów. Zapis ten odnalazł w dokumentach archiwalnych i umieścił w swojej pracy profesor Józef Pletnia.

My, jako obywatele tejże wsi, winniśmy być dumni z tego, że pośród nas znalazł się człowiek kochający nad wyraz swoją wieś, podjął się tej żmudnej i trudnej pracy napisania tego dzieła i doprowadził go do końca, za co należy się Mu serdeczne podziękowanie.

Odzwierciedleniem i jakby ukoronowaniem tego wielkiego wydarzenia w życiu mieszkańców naszej wsi, była skromna ale piękna i miła uroczystość.

Miało to miejsce w dniu 9 maja 1975 roku w Sali Domu Ludowego, w trzydziestą rocznicę faszyzmu i zakończenia II wojny światowej.

Sołtys wsi Rzozów ob. Władysław Janik w tym dniu zaprosił wszystkich mieszkańców wsi oraz kilka osób, które wywodzą się z Rzozowa, a obecnie zamieszkują w innych miejscowościach, na uroczyste zebranie wiejskie.

W zebraniu tym udział wzięli miedzy innymi: Stanisław Lupa, mgr Tadeusz Kubas – adwokat, mgr Jan Kaczmara. W czasie zebrania autor dzieła prof. Pletnia, Barbara Wrzoszczyk i Marian Kotula odczytali, a tym samym podali zebranym do publicznej wiadomości najważniejsze i najciekawsze rozdziały ze „Szkiców”.

Obecni na zebraniu z uwagi i ciekawością słuchali czytania rozdziałów. Świadczyło to o wielkim zainteresowaniu przez mieszkańców sprawami przeszłości wsi.

Po zakończeniu czytania zabrał głos sołtys wsi, dziękując w serdecznych słowach profesorowi Pletni za jego trud i żmudną pracę przy opracowywaniu tego dzieła, podkreślając jednocześnie, że jest to piękny dar i pamiątka dla wsi.

W dowod wdzięczności i uznania autorowi dzieła wręczono wiązanka kwiatów i odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

Uroczystość zakończyła tradycyjna lampka wina, ciastka i czarna kawa w ścisłym gronie.

Pan profesor był bardzo wzruszony a zarazem zadowolony i ucieszony z przebiegu uroczystości.

Należy tu nadmienić, że na wyróżnienie i pochwałę zasługuje Barbara Wrzoszczyk, studentka III roku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, która włożyła dużo pracy i zainteresowania w organizowaniu uroczystości związanej z publicznym odczytaniem „Szkiców z dziejów Rzozowa”.

Jestem przekonany, że należało napisać tych kilka słów, które są ostatnią pieczęcią przyłożoną na „Szkicach z dziejów Rzozowa” i niejako zamykają to dzieło napisane przez ogólnie szanowanego i lubianego przez współziomków – profesora Józefa Pletnię.

 

Opracował: Marian Kotula

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku