W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Problemy budownictwa mieszkaniowego w Rzozowie

/w latach 1975-1991/

Każdy człowiek, w swoim życiu musi zaspakajać swoje potrzeby życiowe. Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest dom mieszkalny. Dlatego ludzie od zarania życia na ziemi dokładali dużo starań, aby mieszkać coraz lepiej i wygodniej. W związku z tym zmieniały się systemy budownictwa mieszkaniowego i rodzaje materiałów budowlanych.

W dawnych wiekach domy budowano z gliny, następnie z drewna, potem kamienia i wypalonej cegły, którą próbowano zastąpić szlaką z zakładów pracy zmieszaną z wapnem palonym. Jednak ta metoda nie zdała egzaminu i po pewnym czasie została zarzucona. Ostatnio buduje się domy z pustaków, które łączy się zaprawą. Zasilenie budownictwa mieszkaniowego uzależnione jest od zamożności mieszkańców jak również od sytuacji ekonomicznej w kraju.

Sytuację tę najlepiej ilustruje sporządzona tabela rozwoju budownictwa.

W 1945 roku w Rzozowie było 158 domów. W okresie piętnastolecia 1945- 1959 wybudowano 45 domów i 30 stodół. W roku 1959 było wybudowanych ogółem2 05 domy, w tym 196 zamieszkałe, a 7 niewykończonych. Domów drewnianych krytych dachówką było 23, murowanych 145 sztuk. Fundamentów pod nowe domy przybyło 18 sztuk.

W drugim piętnastoleciu 1960 – 1975 wybudowano 79 nowych domów, a więc o 34 domy więcej, niż w pierwszym piętnastoleciu, a stodół tylko 20 sztuk. W roku 1975 w Rzozowie było ogółem 282 domy, w tym 273 zamieszkałe, a 9 domów niewykończonych. Drewnianych krytych słomą było 8 domów, drewnianych krytych dachówką było 10 sztuk, a murowanych było 264 sztuki, czyli wzrost domów ogniotrwałych o 100 domów do okresu poprzedniego.

W okresie trzeciego piętnastolecia 1976 – 1991 wybudowano 57 nowych domów, w tym zamieszkałych 32 sztuki, a niewykończonych 25 sztuk.

W roku 1991 w Rzozowie było 323 domów. W tym okresie prawie zupełnie zanikły domy i stodoły pokryte strzechą. Wyjątek stanowią dwa stare domy, które mogą być domami zabytkowymi. Właścicielem jednego domu jest Stefan Trela nr 30, a drugi przeznaczony jest w najbliższym czasie do rozbiórki. Oprócz domów pokrytych strzechą są jeszcze trzy stodoły drewniane pokryte strzechą. Właścicielami tych stodół są: Stefan Trela nr 30, Piotr Kotula nr 67 i Jakub Gancarz nr 65.

W ostatnim piętnastoleciu zanikło budownictwo stodół, które w obecnym czasie wydają się być nieprzydatna dla gospodarstwa. W miejsce stodół buduje się coraz więcej domków gospodarczych.

Nowe domy budowane są przeważnie jako domy piętrowe, wyposażone w elektryczność, wodę i gaz. Bardzo często budynki mieszkalne posiadają garaż na samochód lub podręczny warsztat remontowy. Dachy domów budowane są jako płyty betonowe lub coraz częściej pokrywa się je blachą ocynkowaną. Wnętrza domów wykańczane są komfortowo / flizowanie i tapetowanie ścian, łazienki, zimna i ciepła woda, parkiety, centralne ogrzewanie, dywany, makatki, chodniki itp./Około 65% domów posiada obecnie elewacje zewnętrzną otynkowaną.

Wielkim problemem obecnego budownictwa w Rzozowie i nie tylko w Rzozowie jest odprowadzenie ścieków. Jest to rzecz pracochłonna i kosztowna i ta inwestycja nie będzie napewno w najbliższej przyszłości rozwiązana.

Do negatywnych zjawisk w ostatnim piętnastoleciu należy zaliczyć znaczny spadek liczby budowanych domów. W porównaniu z poprzednim piętnastoleciem /1959 – 1975/ można zauważyć spadek budownictwa mieszkaniowego o 22 domy.

Przyczyną tego stanu rzeczy były duże problemy w otrzymywaniu pożyczek budowlanych w bankach oraz wysokie oprocentowanie tych pożyczek, po drugie bardzo znaczne podwyżki materiałów budowlanych i spadek zarobków pracowniczych jak również zamożności społeczeństwa.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku