W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie ogłasza nieograniczony przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Wszelkie informację dostępne są w załącznikach zamieszczonych poniżej

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

specyfikacja techniczna – zał. 1

formularz oferty – zał. 2

oświadczenie wykonawcy – zał. 3

umowa wzór – zał. 4

klauzule informacyjne – zał. 5

 

Zarząd OSP Rzozów

Zapytania skierowane podczas postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1  wpłynęło 07.08.2020.
Treść pytania:  Czy zamawiający dopuszcza autopompę dwustopniową o wydajności minimum 1600 l/min przy 8 BAR, oraz minimum 250 l/min przy 40 BAR.?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy taką autopompę.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.08.2020. Wpłynęła jedna oferta. Więcej informacji w załączniku poniżej: 
informacja o złożonych ofertach

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku