W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1929 / 30

Z dniem 1 września 1929r otrzymał drogą konkursu pan Roman Serkowski posadę W Zebrzydowicach. Na miejsce jego mianowała tutejsza Rada Szk. Powiat. panią R. Serkowską, która jednak otrzymała urlop na skutek choroby, a na jej miejsce została mianowana rozporządzeniem Rady Szk. Powiat. Kierowniczką tutejszej szkoły pani Bronisława Czubrytówna.

 Nauka była prowadzona W ten sposób , że pani Br. Czubrytóna uczyła od 8 -11 kl. III. /4rn/ i klasę IV /5, 6, 7 rn/, a od godziny 11-tej uczyła 2 klasę do 13-tej

Pani Bronisława Czubratowna była w Rzozowie tymczasową nauczycielką od 1.IX. 1922r do 1.IX.1929r. Od 1.IX.1929 – 31.I.1931r została mianowana po odejściu pana Serkowskiego, tymczasową kierowniczką szkoły w Rzozowie.

Od 1.II.1931r. Kuratorium Okręgowe Szkolne w Krakowie mianowało ją w drodze konkursu kierowniczką tejże szkoły, dnia 28.I.1931r.

Nowa kierowniczka robiła co mogła. Częściowo naprawiła płot W ogrodzie szkolnym. Aby podwyższyć i osuszyć grunt w ogrodzie szkolnym kopano rowy, do których sypano masy popiołu i śmieci.

Również drzewa stare przemarznięte podczas poprzedniej srogiej zimy wykopano w jesieni i sprzedano drogą licytacji, a za uzyskane pieniądze kupiono młode drzewka /5 jabłoni/. W tym roku 1929 szkolnym obchodzono uroczyście święta narodowe tj. 11 i 29 listopada i 3 maja. Na uroczystość tę złożyły się śpiewy í deklamacje dziatwy szkolnej i odczyt kier. Br. Czubrytówny.

Z objęciem obowiązków kierowniczki szkoły nauczycielka konstatuje, że budynek szkolny jest stary, drewniany, zagrzybiony, tynkowany od wewnątrz i zewnątrz, kryty dachówką. Przy szkole znajduje się 1 izba szkolna. Druga natomiast jest wynajęta na wsi.

Ludność jest małorolna, dość biedna i nie może się zdobyć na wybudowanie nowej szkoły. Ogół ludności tutejszej jest dla szkoły usposobiony dość przychylnie

 Bronisława Czubrytówna

 

Rozporządzeniem z dnia 28 stycznia 1931r L: F140/31 Kurat. Okr. Szkol. w Krakowie /L:542R.S.P./ zamianowało tutejszą tymczasową kierowniczkę p. Bronisławę Czubrytówną kierowniczką tutejszej 3 klasowej szkoły powszechnej.

Br. Czubrytówna

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku