W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1930 / 31

W tym roku szkolnym wybranym został przewodniczącym szkoły Stanisław Madej. Można z całym uznaniem podnieść jego działalność i przychylność do szkoły. Uchwałą posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej przeprowadził w krótkim czasie. A więc przeprowadzony został remont szkoły wewnątrz budynku w czasie wakacyjnym. Ściany W klasie i mieszkaniu kierowniczki były do gruntu skrobane i na nowo szorowane. Mieszkanie jak i klasa należycie malowane, a nie bielone jak to dotychczas czyniono i warstwa nagromadzonego przez bielenie wapna odpryskiwała od ścian i sufitów.

Podłogi w pokojach jak i w klasie naprawione. Do kuchni wstawiona została podłoga nowa. Drzwi i okna dopasowane i pomalowane, szyby wstawione i okitowane. Powały w mieszkaniu skrobane z wapna i pomalowane białą farbą olejną. Z braku funduszów sień nie była już skrobana i szorowana tylko pomalowane. Napis na szkole „Szkoła” odmalowany. 2 ławki nowe do klasy zostały sprawione. Do ogrodu kupiono 3 drzewka, które posadzono.

6 lutego 1931 roku założyła kierowniczka szkoły w tutejszej gminie „Koło Młodzieży” przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. Pracowała w kole do końca października poświęcając pracy tej po kilka godzin prawie, że codziennie przy współudziale Grona nauczycielskiego.

Praca szła dobrze. Do koła należało 72 członków z młodzieży oprócz zarządu. W krótkim czasie sprawiło Koło Młodzieży scenę i urządziło przedstawienie, Jednak w Kole znalazły się W zarządzie osoby np. Józef Pletnia , Józef Putaj, a przede wszystkim Tadeusz Kubas prawnik, który wichrzył między młodzieżą i w zarządzie chcąc zjednać sobie stronników. Wobec tego kierowniczka Szkoły, choć była założycielką Koła wystąpiła nie mogąc tolerować rzeczy. Zebrania młodzieży do wakacji odbywały się W szkole, potem w domu ludowym, który tego roku w lecie został wybudowany.

Kierowniczka szkoły zorganizowała kilka odczytów, a także wyświetliła obrazy świetlne 15 razy z różnych dziedzin dla dzieci i dla starszych. W roku szkolnym 1930/31 do Rzozowa przybyła z Mogilan młoda i energiczna nauczycielka Zofia Richterówna i objęła nauczanie I-szej klasy. Nauka odbywała się w wynajętym domu Nr 122 u „Kasicki”. Nauczycielka pełna zapału werwy młodzieńczej po trzech latach nauczania musiała odejść z Rzozowa w dniu 31.VIII.1933r. Stało się to za sprawa kierowniczki szkoły Czubrytówny, która nie mogła się z nią zgodzić i dlatego chciała się jej pozbyć. A więc według uwag recenzenta Mariana Kotuli, który obie panie znał dość dobrze okazuje się, ze pani kierowniczka szkoły nie była, aż tak dobra za jaką się uważała, ponieważ w kronice szkoły nawet nie raczyła wspomnieć o tej nauczycielce, która w Rzozowie uczyła przez trzy lata.

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku