W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1933 / 34

W tym roku podczas wakacyj pomalowane klasy sień i drzwi. Tego roku założyła kierowniczka szkoły świetlicę dla dziatwy szkolnej i młodzieży pozaszkolnej. W styczniu 1934r uchwaliła Rada Szk. Miejscowa na posiedzeniu budowę nowej szkoły. Również i Rada Gminna mniej więcej w tym samym czasie uchwaliła budowę nowej szkoły. Załatwiono także wstępne formalności w związku z budową.

Dnia ….. maja 1934r przybyła W tym celu Komisja, W składzie której wchodzili: W.P.Pew. lnspektor Szkolny dr. Antoni GÓRNY, Starosta Wnęk i Głodam Inspektor Wydziału. Dnia …. maja 1934r wizytował szkołę W.P. mgr. Jamrozek Inspektor Szkolny.

 

Br. Czubrytówna

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku