W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rok 1935 / 36

W wakacje 1935r wybielono klasy, sień i szkołę zewnątrz pomalowano.

Od 1kwietnia 1935r. powstały gminy zbiorowe.

Wieś Rzozów jest gromadą i należy do gminy zbiorowej do Radziszowa. W wakacje 1935r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Od początku roku szkolnego 1935/36 inspektorem szkolnym na ten rejon został W.P. mgr. J. Witek , który dnia 4.III.1936r wizytował tutejszą szkołę.

W roku 1936 przystąpiono do budowy nowej szkoły w Rzozowie, za staraniem Komitetu Budowy Szkoły i kierowniczki szkoły. Dnia 24 lutego Komitet Budowy Szkoły powziął uchwałę przystąpić zaraz do budowy nowej szkoły według planu przysłanego z Rady Powiatowej.

Dnia 25 lutego przystąpiono do budowy studni i szopy. Następnie sprowadzono materiał do budowy.

Dnia 29 marca wybrano ścisły Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Jakub Putaj jako przewodniczący, Józef Majcherek jako zastępca przewodniczącego, Bronisława Czubytówna kierowniczka szkoły jako sekretarz i Józef Lupa jako skarbnik. Jakub Kotula Nr 158 będący wówczas sołtysem z racji urzędu również wszedł w skład Zarządu Komitetu Budowy Szkoły, Był to ojciec autora Kroniki Szkolnej. Dnia 4 maja 1936r. rozpoczęto budowę szkoły. Z końcem czerwca przerwano ją jednak z braku cegły, bo dostawca przestał ją dostarczać, bo miał dużo zamówień na skutek wielkiego ruchu budowlanego. Zresztą cegła w tym czasie poszła b. w górę po strajku w cegielniach.

Kierownictwo budowy objął architekt Merenda z Podgórza.

Murarzy pracowało przeważnie siedmiu wraz z podmajstrzym murarskim Józefem Wcisło z Bukowia. Kamień sprowadzone z Tyńca, wapno z Bodzowa, cegłę z Zatora /Ślosarczyk/, więźbę dachową z Andrychowa, dachówkę z Tarnowa /ks. Sanguszko/ cement, żelazo, deski i inne materiały ze Skawiny, piasek i żwir z rzeki Skawinki, a piasek borowy /żółty/ z pól. Pomocy pieszej i konnej dostarczyła gromada na skutek uchwały komitetu budowy.

Źródło: Marian Kotula – KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZOZOWIE

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku