W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rozwój naturalny i ruch ludności wsi Rzozów

/w latach 1976 – 1991/

Rozwój naturalny i ruch ludności, czy to będzie na terenie wsi, gminy, województwa lub kraju znajduje się w ciągłym ruchu. Inaczej być nie może, ponieważ ludzie się rodzą, umierają, wstępują w związki małżeńskie, a przez to przemieszczają się z jednej miejscowości do drugiej. Mogą być również inne powody jak np: praca zarobkowa itp. Niewątpliwie największy wpływ na rozwój ludności posiada przyrost naturalny o tendencji wzrostowej nad ilością zgonów.

 

Tabela przyrostu naturalnego ludności

 

Rok

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Urodzonych

17

14

26

21

27

29

27

24

Zgony

16

14

10

7

13

10

11

13

Przyrost Nat.

1

16

14

14

19

16

11

 

Rok

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Ogółem

Urodzonych

25

29

22

21

30

17

23

35

387

Zgony

17

8

11

10

7

16

14

13

190

Przyrost Nat.

8

21

11

11

23

1

9

22

197

 

Jak wynika z powyższej tabeli przyrost naturalny w Rzozowie w ciągu ostatnich 16 lat wynosił 197 osób. Porównując poprzedni okres szesnastolecia 1960-1975r, w którym przyrost naturalny wyniósł 308 osób, dochodzimy do wniosku, że w ostatnim szesnastoleciu 1976- 1991 przyrost naturalny spadł o 111 osób, co stanowi ok.56% w stosunku do lat 1960-1975.

W roku 1975 w Rzozowie zamieszkiwało 1292 mieszkańców. W roku 1977 liczba mieszkańców obniżyła się do 1235 osób, a więc spadek o 40 osób. W roku 1986 ludność Rzozowa liczyła 1286 osób. Według danych ks. proboszcza stan ludności na dzień 31.12.1989r wynosił 1450 osób, a więc wzrost do roku 1986 o 64 osoby. Z końcem roku 1991 liczba mieszkańców wynosiła 1523 osoby, a więc dalszy wzrost mieszkańców o 73 osoby. Na zakończenie nadmienię, że rok 1977 był rokiem bez przyrostu naturalnego, a największy przyrost był w roku 1988 i wynosił 23 osoby. Największą ilość zgonów zarejestrowano w latach 1976, 1989 po 16 osób, a najwyższe wyniosła w roku 1984, bo aż 17 osób.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku