W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Rzozowskie słowa zapomniane…

babrać się – brudzić się

bajcarz (bojcorz) – człowiek, który zajmuje się bajami (płotkami)

boisko – wybetonowana, środkowa część stodoły

breja – potrawa z kapusty (na dziko) i ziemniaków

cep – narzędzie drewniane służące do młócenia ręcznie zboża

chabyrdzie – gałęzie, połamane krzaki

chawok – tutaj

chłopocyna – z politowaniem o mężczyźnie, chłopcu

ciepnąć – rzucić czymś w coś lub kogoś; Wyciepnij te oskmbiny na gnój.

ćma – ciemno na polu; Robi się na polu ćma.

dojrzeć – (czas dokonany) – zobaczyć; Kaś tam dojrzała tego Józka na wozie?

ducka – duży kosz wiklinowy na siano lub słomę; Weź do duckí siano i dej krowie.

dziołusyna – z politowaniem o dziewczynie

fola – drewniana, duża skrzynia do gaszenia wapna

furgać – (fruwać) o fruwaniu , trzepotaniu skrzydłami ptaków; Gęsi furgajo po przecieniu.

graca – narzędzie w kształcie trójkąta, służące do mieszania wapna w foli

haj – tam

hajniok– gdzieś tak, bardziej określone miejsce; Co hajniok lezy koło miedzy.

idze, idze, gados takie głupoty – powiedzenie na określenie niewiarygodnych rzeczy.

inakszy (inaksy) – inny; Teroz som inakse casy, ludzie sie w domach pozamykali i w telewizor patrzo.

ino – tylko

ka – gdzie; Ka idzies?

kalafa – błoto, bajoro, rozjeżdżona glina na drodze; Kaś tam wlazła do kalaƒy i się ubabrałaś.

kameraż – plotka

kie – kiedy; Kie to było, nie pamiętam.

kiesik – wczoraj, kiedyś

klepisko – ubita ziemia W stodole, na którym młócono zboże cepami

kobuk – rozłożony snopek siana na postawkach.

kuska – pochewka na osołkę

kwasiok – gliníany garnek do robienia zakwasu na żur

laska – furtka W płocie; Czymuś nie zamkła laski? Kury wyjdo.

 

młockarnia – maszyna do młócenia zboża W Stodole

neści – masz, weź sobie; Neści te pieniądze i nie susz mi głowy wiency.

ocepki – wiązki słomy

odśtafirowany – ładnie ubrany, zwłaszcza o mężczyźnie

okocek – wiązka słomy

oskrabiny – obierki z ziemniaków

płachta – kawałek materiału, w którym nosiło się głównie trawę.

po ćmoku – po ciemku

pociosk – drewniane narzędzie do wyciągania popiołu z wiejskiego pieca chlebowego

podołek – fartuch lub inne ubranie, do którego można na sobie coś zawinąć; Przynieś jabłekw podołku.

pojdze chaw (podze chaw) – chodź tu; Pojdze chaw ku mnie.

 

pokos – odsieczony kawałek zboża lub trawy

postawki – snopki zboża wiązane w polu

powrósło – skręcona wiązka słomy do wiązania snopków; Okręć powrósłem okocek.

prasnąć – uderzyć kogoś lub w coś; Jak Cie prasne bez łeb to se popamiętos.

prywka – porcja tytoniu do żucia

przedsienie (przecienie) – część podwórka między sienią domu a stodołą; Wysyp kurom pszynice na przecienie.

 

pularys – portmonetka damska zapinana na zatrzask

sąsiek – pomieszczenie do przechowywania luzem zboża

siedlaczka – drewniana łopatka do oddzielania zboża od plew

słomianka – naczynie ze słomy do formowania zaczynu chlebowego

spyrka – słonina

suszyć (komuś) głowę – powiedzenie, kiedy kogoś o coś prosimy, nalegamy; Nie susz mi głowy, bo i tak nie pudzies na zabawe.

swok – brat babki

szabaśnik – piekarnik, w starym węglowym piecu; Weź se ta obiod z sabaśnika.

śtreka – tory kolejowe; Maryśka miyszko koło śtreki.

śnupać – szukać czegoś np. w szufladach, skrzyni robiąc przy tym bałagan; Za czym tak śnupies?

tragac – narzędzie służące do transportu cięższych produktów na gospodarstwie; Przywiez kopke siana na tmgacu.

 

trzymać dziecko do chrztu – być chrzestnym dziecka

trzymanica – chrześnica

trzymaniec – chrześnik

trzyn (czyn) – odpad powstały po młóceniu zboża cepami; Trzyłny z burokami są dobre

dla świń.

 

ubabrać się – ubrudzić się

wyglancowane – dobrze wypolerowane buty

wyśtoparcony (człowiek) – naprężony, wyprostowany, sztywny

zaćmokać się – zasiedzieć się u kogoś do wieczora; Idź do chaiupy uiczas, bo sie późni zaćmokosz.

zawierać – zamykać; Zawrzyj drzwi, bo zimno leci.

żeniec – człowiek koszący zboże sierpem

żurok – gliniany garnek do kiszenia żuru.

Źródło: Opracowanie: uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku