W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

STARE NAZWY CZĘŚCI WSI I PÓL

Nasz Pasternik pochodzi od pasterzy – Skotów, którzy pasali bydło na skotnicy, gdzie znajdowały się podmokłe łąki i gminne pastwiska. Nazwę tę niektórzy uczeni wywodzą od pasternaku, rośliny, która służyła bydłu za pokarm. Nazwa Skotnica dochowała się dotychczas, sie nie ma tam łąk ani pastwisk, lecz domy mieszkalne i inne budynki pa obu stronach drogi.

Podmokły teren osuszył się a biegiem lat.

Bory – nazwa pochodzi od lasu, który jeszcze w końcu XIX w. rósł na włościach braci Ostrogórskich. Są one pozostałością lasów z okresu średniowiecza, łączących się z lasami skawińskimi, a te z kolei z tynieckimi.

Grabek – to część Rzozowa – nazwa pochodzi od grabów czyli drzew rosnących na niewielkim wzniesieniu, gdzie obecnie znajdują się zbiornik wody Huty Aluminium í pola uprawne.

Piskórki – nad Borkiem Szlacheckim – sąsiedzką wsią, to pola orne, wąwozy i dość głębokie jary. Ongiś stawy rybne.

Wysokie brzegi z biegiem lat osuwały się najczęściej z powodu burz i ulewnych deszczów. Bagna i stawy, w których żyły ryby zwana piskorzami, wyschły i pokryły się trawą a piskorze zastały wyniszczona przez lisy.

Wrzesek – pochodzą od rośliny zwanej wrzosem.

Zagunnie – nazwa wywodzi się od stodół położonych na tym terenie.

Podole – przed i za torem kolejowym – to pola uprawne i łąki, oraz domy mieszkalne.

Strażnik – przez lud zwany Strasznikiem – znajduje się pod wsią Gołuchowice.

Pałęcki – tam podobno był pręgierz, to jest dwa słupy wkopana w ziemię, do których przywiązywano skazańców i bito ich „pałęczkami” – nakaz tego rodzaju kary pochodził z Tyńca i karano w ten sposób cudzołożnictwo. W miastach podobmy pręgierz nazywał się figurę sprawiedliwości.

Rzazów w średniowieczu miał przysionek który namywał się Zorzowek i inaczej Goluchowy, dziś Gołuchowice – nazwę tę podaje Długosz.

 

Nazwę Zoyow znalazłem tylko u prof. Sulimirskiego, należałoby jednak zbadać najstarsze księgi wieczyste, aby udowodnić pochodzenie tej nazwy.

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku