W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

SZKOLNICTWO W POLSCE

W Polsce średniowiecznej analfabetyzm, czyli brak umiejętności czytania, był powszechny. Dwór królewski, duchowieństwo, magnaci, urzędnicy państwowi oraz zamożna szlachta miała wykształcenie, zdobyte w krajach zachodnio-europejskich:

We Włoszech, Francji i Niemczech. Ambitni kmiecie mogli wysyłać swych synów na naukę do szkółek parafialnych.

W Rzozowie nauki czytania i pisania udzielał chętnym pisarz gromadzki Putaj, ale jedynie w porze zimowej. Za naukę otrzymał wynagrodzenie pieniężne lub w naturze. Młodzież męska, ucząca się rzemiosła, była zmuszona zapoznać się z alfabetem. W Rzozowie prywatny nauczyciel Macieszak prowadził elementarne kursy płatne przed 1884r.

Wiadomość tę podał mi mój najdroższy Ojciec Tomasz Pletnia, który ukończył kurs czytania i pisania. Stryjowie moi również znali sztukę czytania i pisania, z wyjątkiem najstarszego, który nie chciał się uczyć. Był znakomitym gawędziarzem. Najzdolniejszym z rodziny Pletniów był Tadeusz, czytał dużo, szczególnie książki religijne, a ulubioną jego lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Był dwa razy w Palestynie.

Kasper Lupa urodzony w 1854 roku pobierał nauki w czasie trzech zim u organisty w Skawinie. Był założycielem w Rzozowie Kasy Raiffeisena w 1908 roku i przez 25 lat do późnej starości był jej przewodniczącym, a kasjerem był nauczyciel Kazimierz Tomaszewski, który prowadził również księgowość.

Za pracę tę pobierał rocznie 120koron[1].

Kasa czynna była tylko w niedzielę przez dwie godziny. Przewodniczący za ulokowanie kasy w swoim domu pobierał 100 koron rocznie. W późniejszym czasie zmieniono patrona kasy i nazwano ją „Kasą Stefczyka”, której kasjerem był Jan Kubas, kołodziej z zawodu, jeden z najświatlejszych chłopów Rzozowa.

Czytał bardzo wiele, wiele książek pożyczał mi ze swojej biblioteki, kiedy byłem uczniem III-ej gimnazjalnej. Prenumerował „Przyjaciela Ludu”, gazetę wydawaną przez redaktora Stapińskiego. Był zwolennikiem i prawdopodobnie członkiem Stronnictwa Ludowego. Był wszechstronnie uzdolniony, ponieważ oprócz zawodu kołodzieja, był dobrym rolnikiem, dentystą, a nawet grał na harmonii.


[1] Korona / austryjacka jednostka walutowa/ = 0,33 grama czystego złota, które – zdeponowane w centralnym banku – stanowiło podkład waluty papierowej

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku