W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

TOPOGRAFIA RZOZOWA

W słowniku geograƒicznym Królestwa Polskiego tom I – wydanym w Warszawie w 1889r., podaje prof. Sulimirski najdawniejsze nazwy tej wioski, mianowicie: Zeyow, Zorzów – od osady Zorza, nazwa nowsze Rzossow w roku 1779 i Rzozów – w XIX wieku.

W „Kodeksie dyplomatycznym klasztoru tynieckiego” znajduje się nazwisko Petrus Zorzowsky z 1397r.

Analogiczne nazwy są w Wielkopelsce: Zorzew, Zorzewo i obywatel Zorzewski.

Rzozów W czasach księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego znajdował się w powiecie zątorskim, obecnie jest w powiecie, krakowskim, w okolicy pagórkowatej, W dolinie rzeki Skawinki, na lewym brzegu, wzdłuż drogi ze Skawiny do Kalwarii.

W pobliżu znajduje się najwyższe wzniesienie Wyczyszczek.

 

W 1899 roku miał Rzozów 99 domów mieszkalnych, 534 mieszkańców, W tym 517 wyznania rzymska-katolickiego i 17 Żydów.

Środkiem wsi sączy się strumyk, który wpada do Skawinki. Wioska graniczy ze Skawiną, Radziszowem, Jurczycami, Gołuchowicami, Krzęcinem i Borkiem Szlacheckim.

Pierwotny kształt trójkąta zachowała wieś do połowy XIX wieku. Na przełomie XIX i XX stulecia nastąpiła zmiana kształtu. Obok starej drewnianej wsi powstała wieś nowa wzdłuż drogi do Skawiny. Wzdłuż drogi do Jurczyc i Gołuchowic powstało Nadewsia. Również rozbudowa wsi poszła w kierunku tzw. Podola za torami kolejowymi.

Jeszcze w końcu XIX wieku Rzozów wyłącznie o skupionych zabudowach , miał dwór z zabudowaniami folwarcznymi.

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku