Images

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na Zakup Średniego Samochodu Ratowniczo- Gaśniczego dla OSP Rzozów

Rzozów 26-08-2020

Zawiadomienie op wyniku postępowania

   Zamawiający informuje że w dniu 26,08,2020r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jako najkorzystniejszą wybrano oferte nr 1 złożoną przez

F.H.U. PROFIS Robert Janczy, 

Tymbark 396, 34-650 Tymbark

Wynik postępowania przetargowego

 

Uzasadnienie 

Ofertę uznano za ważną i najkorzystniejszą 

 

Prezes OSP RZOZÓW 

MAREK MIGDAŁ