W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Uchwała nr 1/11/2013

Zebranie wiejskie Sołectwa Rzozów z dnia 08.11.2013 r uchwała nr 1/11/2013 wprowadza w życie budżet Sołectwa Rzozów na rok 2014

Budżet Sołectwa Rzozów na rok 2014

 

lp. Zadania Kwota
1. Remont dróg tłuczniowych 5000
2. Zakup Drogowskazów, luster oraz przepustów 5000
3. Wykonanie oświetlenia w Madejowcu i do cmentarza 20000
4. Odśnieżanie dróg 3400
5. Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 12000
6. Odtwarzanie rowu melioracyjnego – stare koryto 15000
7. Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego 5000
8. Likwidacja działki wysypisk 1000
9. Dofinansowanie świetlicy w Domu Strażaka 7000
10. Dofinansowanie szkoły podstawowej 5000
11. Przydrożne kapliczki 5000
12. Utrzymanie placu zabaw 3600
13. Doposażenie placu zabaw 5000
14. Rekultywacja działki gminnej przy boisku sportowym 12000
    104000
 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku