W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Utrudnienia drogowe w RZOZOWIE

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym w m. Rzozów!

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG w Skawinie, uprzejmie informuje, że ze względu na prace rozpoczęte w miejscowości Rzozów w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów. Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy  poniżej.

W ramach realizowany prac prowadzone są zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939K w miejscowości Rzozów połączona z „Przebudową kanalizacji K2 wraz z remontem rowu wzdłuż DP nr 1939K oraz remontem i utrzymaniem rowu melioracyjnego w miejscowości Rzozów” umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939K w miejscowości Rzozów nastąpią utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów wzdłuż w/w odcinków dróg, w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

Informacje o kolejnych etapach zmian organizacji ruchu będą zamieszczanie na stronie internetowej tut. Urzędu.  Przepraszamy za utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych!

 źródło :UMiG Skawina

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku