W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Warunki zdrowotne i stan zdrowotny mieszkańców Rzozowa

/w okresie 1976-1991/

Wieś Rzozów usytuowana jest w niekorzystnym położeniu i dlatego warunki zdrowotne ludności wsi były i są bardzo złe. Przyczyną tego stanu rzeczy były dwa zakłady pracy Huta Aluminium i Elektrownia w Skawinie. Szczególnie Huta Aluminium, która czynna była do 1981 roku zatruwała swoimi wyziewami siarki i fluoru bliższe i dalsze okolice środowiska naturalnego, co pogarszało zdrowie ludności, a szczególnie dzieci.

Zamknięcie całkowite Huty Aluminium w dniu 7 stycznia 1981r, w znacznym stopniu poprawiło sytuację zdrowotną, ale nie całkowicie, ponieważ pozostał jeszcze jeden truciciel środowiska, którym jest Elektrownia emitując w atmosferę duże ilości siarki i innych składników toksycznych. Wprawdzie w Elektrowni zainstalowano kilka urządzeń odpylających ale do zastosowania tych urządzeń można wysunąć wiele zastrzeżeń.

Na wyniki skażenia nie trzeba było długo czekać. W roku zamknięcia Huty 1981 kilkadziesiąt pracowników, w tym bardzo wielu z Rzozowa odeszło w młodym wieku produkcyjnym na wcześniejsze emerytury, u których lekarze stwierdzili zmiękczenia i kruchość kości oraz w licznych przypadkach zwyrodnienia i uszkodzenia kręgosłupa. O wiele tragiczniej przedstawia się stan zdrowotny u dzieci, szczególnie tych które uczęszczają do szkoły. Potwierdzeniem tego stanu były badania ekipy lekarzy-specjalistów z Wojskowej Kliniki Medycznej z Krakowa, która przyjechała w dniu 29 09 1990 roku do szkoły w Rzozowie. Celem przyjazdu ekipy lekarskiej było przebadanie dzieci szkolnych.

Komisja lekarska stwierdziła u wielu dzieci różnorakie schorzenia jak np: schorzenia alergiczne/stropowe zapalenie skóry, skażenia alergiczne, nieżyty i zapalenia górnych dróg oddechowych/.Te wyniki badań lekarskich są poważnym sygnałem alarmowym, który musi budzić wielkie zaniepokojenie u rodziców.

Na działanie fluoru bardzo wrażliwe były szczególnie krowy. U zdrowych krów kości ulegały zmiękczeniu do tego stopnia, że nie były w stanie chodzić i należało je przeznaczyć na ubój. Jeśli chodzi o rodzaje chorób, na które zapadają mieszkańcy Rzozowa to na pierwsze miejsce wysuwają się schorzenia sercowe jak niewydolność układu krążenia, podwyższone ciśnienie tętnicze i zawały serca. Na drugim miejscu plasują się choroby nowotworowe. Na trzecim miejscu to choroby kręgosłupa. W mniejszym stopniu występują inne choroby jak: astma, reumatyzm, cukrzyca, paraliż, wylew krwi, grypa, zapalenie płuc, zapalenie korzonków, zwężenie naczyń obwodowych itp.

O stanie zdrowia ludzi w Rzozowie można się zorientować w pewnym stopniu na podstawie ilości świadczeń rentowych. Na ogólną liczbę 340 rent i emerytur w Rzozowie ok. 200 ludzi pobiera emerytury jako ludzie starsi. Natomiast ok.140 rencistów, to ludzie z przedziału wiekowego grupy produkcyjnej, czyli to są ludzie jeszcze młodzi lub w średnim wieku Oni z powodu różnych schorzeń nie są zdolni do pracy zawodowej i stanowią 16.1% grupy zawodowo produkcyjnej. Zdrowotność ludzi można zanalizować również na podstawie śmiertelności mieszkańców. W Rzozowie istnieje dosyć wysoki współczynnik śmiertelności. W okresie piętnastolecia 1976-1991 w Rzozowie zmarło

190 osób. Średnia roczna zgonów wynosi ok.12 osób to jest ok. 0.8% w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Rzozowa, która z końcem 1991 roku wynosiła ok 1525 osoby.

Wykaz chorób, które najczęściej są przyczynami zgonów.

1.

Starość

41

osób

7.

Wylew krwi

6

osób

2.

Zawał serca

41

osób

8.

Paraliż

6

osób

3.

Inne choroby

31

osób

9.

Gruźlica

5

osób

4.

Nowotwory

23

osób

10.

Grypa

3

osób

5.

Astma

16

osób

11.

Cukrzyca

2

osób

6.

Wypadki

16

osób

       

Jak wynika z wykazu na pierwszym miejscu widnieje okoliczność starości jako przyczyna zgonu i to jest zjawisko naturalne. Natomiast jest rzeczą charakterystyczną, zarazem bardzo niepokojącą, że na drugim miejscu figurują takie choroby jak: niewydolność krążenia, układy naczyń wieńcowych, wysokie ciśnienie; w końcu zawały serca. Na te choroby umiera znaczna ilość ludzi w średnim wieku.

Trzecie miejsce zajmują inne różne choroby, co do których nie mam specjalnego rozeznania, ponieważ nie jestem lekarzem. Poważną czwartą pozycją przyczyn śmierci są nowotwory płuc i innych narządów.

Choroba ta atakuje w większości ludzi w średnim wieku i nie rokuje żadnych szans na wyleczenie. Również częstą przyczyną śmierci jest astma. Szóstą lokatę w wykazie zajmują wypadki drogowe i inne i z tego wynika, że prawie w każdym roku ginie jeden człowiek wskutek wypadku. Siódme i ósme miejsca zajmują jako przyczyny śmierci: wylew krwi do mózgu i paraliż.

Niepokój musi budzić gruźlica, która w pewnym okresie czasu po wojnie została opanowana, a obecnie występuje jako groźne zjawisko.

Ostatnie pozycje wykazują sporadyczne choroby jak powikłania grypowe, zapalenie płuc i cukrzyca, które są niejednokrotnie przyczyną zgonów.

Należy zaznaczyć, że w Rzozowie nie notowano w ostatnim okresie czasu epidemii np. Żółtaczki, grypy wirusowej lub czerwonki.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku