W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Wstęp

Motto: Ille terrarum mihi practer omnes angulus ridet. Horatius

Ten zakątek świata nade wszystko polubiłem.

 

W krótkim popularnym zarysie historycznym mam zamiar udzielić informacji mieszkańcom Rzozowa, mojej rodzinnej wioski, o jej minionej bezpowrotnie przeszłości.

Poszukiwanie źródeł do tej pracy było pracochłonne i napotykało na różne trudności, ponieważ kronika wioski zaginęła w czasie koszmarnej okupacji hitlerowskiej, a kronika parafialna Skawiny spłonęła podczas pożaru miasta w 1814 r. Ułatwieniem w pracy byłaby biblioteka benedyktynów tynieckich, licząca około 4000 tomów łącznie ze zbiorem bezcennych rękopisów archiwalnych i kopii dokumentów, niestety skonfiskowana i wywieziona z Tyńca do Lwowa, gdzie spłonęła w 1848 r. Z zebranych przez opata Batowskiego zapisków i kopii dokumentów, prof. Smolka i dr Kętrzyński wydali „Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego” we Lwowie w 1875 r. Sporo wiadomości dotyczących Rzozowa zaczerpnąłem z tegoż źródła. W rękopisie pt. „Teki Schneidera” podaje autor wiadomość, że książę Oświęcimsko-Zatorski Władysław dał w 1250 r. wsie Zorzow, Radeszew i inne opatowi benedyktynów w Tyńcu tytułem daru.

Stanisław Szczygielski, bibliotekarz klasztoru i autor dzieła pt. „Tinecia” czyli historia klasztoru tynieckiego, stwierdza że opat zakonu benedyktynów w Tyńcu dał biskupowi krakowskiemu Pawłowi Przemiankowskiemu wsie Byczynę i Gorysławice z dziesięcinami w zamian za dziesięcinę snopkową w Rzozowie w 1287 r.

Pierwszym historycznym źródłem informacyjnym o Rzozowie jest „Księga uposażeń diecezji krakowskiej ” ks. Jana Długosza z XV w. Autor stwierdza, że „wieś Zorzow jest własnością klasztoru W Tyńcu”.

Zdaję sobie sprawę, że ze względu na szczupła bazę materiałową, praca moja nie jest zupełnie wykończona. Niemniej jednak jest ona próbą, po raz pierwszy podjęta przeze mnie, przedstawienia zarysu dziejów Rzozowa. Dlatego pozwalam sobie sądzić, Że ten pionierski charakter mojej pracy będzie miał dla pokoleń Rzozowa pewną konkretną wartość.

SZKICE Z DZIEJÓW RZOZOWA – Józef Pletnia – Rzozów – Maj 1975 rok

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku