W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Wstęp

W 1976 roku napisałem „Monografię wsi Rzozów” za okres 1945 -1975r. Celem napisania tej monografii było uchronienie od zapomnienia wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej wsi i nie tylko w naszej wsi, ale również i w kraju, które w jakiś sposób rzutowały na byt i przemiany mieszkańców Rzozowa.

Wymienione trzydziestolecie był to okres bardzo trudny, równocześnie pełny dynamiki, obfitujący w różne ciekawe wydarzenia w różnych dziedzinach życia w kraju. Polska po koszmarnej II-giej wojnie światowej zniszczona i zrujnowana przez okupantów hitlerowskich i wojska sowieckie, powoli budziła się do życia lecząc swoje powojenne, bolesne rany.

Do najważniejszych wydarzeń, powojennego trzydziestolecia w Rzozowie należą:

1. Wyzwolenie wsi przez Armię Sowiecką.

2. Zakończenie II-giej wojny światowej /9.05.1945r/.

3. Oddanie do użytku nowej szkoły murowanej.

4. Elektryfikacja wsi/1955-1956/.

5. Regulacja rzeki Skawinki.

Były to lata odbudowy kraju z ruin światowej zawieruchy wojennej.

Budowano nowe zakłady pracy, stocznie, uruchamiano przemysł wydobywczy i ożywiano całą gospodarkę narodową.

Ludzie nie musieli szukać pracy jak przed wojną, ponieważ z biegiem lat pracy było coraz więcej. Zatrudnienie wpływało korzystnie na poprawę warunków socjalno-bytowych i było głównym źródłem utrzymania rodzin mieszkańców Rzozowa.

Czas płynął wartkim rytmem i bardzo szybko upłynęło 16 lat od napisania monografii wsi okresu trzydziestolecia. Pan Bóg w swojej dobroci przedłużył moje życie o 16 lat, dlatego postanowiłem wykorzystać ten czas na napisanie II-giej części monografii za okres 1975 – 1991.W drugiej części Monografii miałem zamiar poruszyć wszystkie istotne zagadnienia i wydarzenia na terenie wsi w tym okresie, aby odtworzyć autentyczny obraz Rzozowa z tamtych lat.

Można postawić ciekawe pytanie dotyczące Monografii. Jaka potrzeba lub okoliczność skłoniły mnie do napisania II-giej części monografii wsi? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Byłem i jestem aktywnym obserwatorem sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w kraju, a szczególnie moje obserwacje skupiają się na naszej wsi.

Poza tym były takie okresy, w których brałem czynny udział w wydarzeniach na terenie wsi jak np: budowa kościoła, budowa sieci wodociągowej i budowa gazociągu.

Druga część monografii wsi, chociaż jest, czasokresowo krótsza o połowę, to jest wielokrotnie bogatsza w wydarzenia niż pierwsza część.

Te fakty zmobilizowały mnie do zarejestrowania tych zjawisk i wydarzeń na kartach tego „Pamiętnika” i zachowania ich dla potomnych.

Porównując obie części monografii można zauważyć, że pierwsza część charakteryzuje się budowaniem bytu i egzystencji ludności w czasach odbudowy i rozbudowy naszego kraju po wojnie. Każdy obywatel kraju podejmował pracę i w ciężkim trudzie zarabiał na utrzymanie swojej rodziny, aby swoje życie i byt ułożyć na pewnym poziomie.

Natomiast w latach 1976-1991, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu na terenie wsi wykonano wiele prac społecznych o znaczeniu historycznym jak: budowa kościoła/1985-1990/, budowa sieci wodociągowej /1984-1987/, budowa gazociągu /1988-1990/, telefonizacja wsi/1989-1991/ i regulacja potoku przez wieś /1987-1988/.

Były to wielkie osiągnięcia mieszkańców Rzozowa, które nie mogą być zapomniane w przyszłości przez potomnych. Dlatego to dziesięciolecie /1981-4992/można nazwać „złotym dziesięcioleciem” w historii Rzozowa i dla jego mieszkańców. Był to okres wytężonej pracy i trudu oraz wielu wyrzeczeń ze strony ludności Rzozowa, ale jednocześnie był to okres znacznego podniesienia na bardzo wysoki poziom standardu życiowego mieszkańców wsi i warunków socjalno-bytowych.

Niech ta książka będzie trwałym zapisem i przekazem historycznym, który mówi o tym, jakimi zagadnieniami i problemami żyli Rzozowianie w tym okresie czasu. Równocześnie jest to odzwierciedleniem życia oraz mentalności i zrywów do czynów społecznych mieszkańców naszej wsi.

Mam nadzieję, że hasło „Ocalić od zapomnienia” powinna spełnić napisana II-ga część „Monografii wsi Rzozów”.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku