W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Wydarzenia i przeobrażenia w Rzozowie W okresie piętnastolecia

/ 1976 – 1991r /

W poprzednim rozdziale starałem się naświetlić sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w kraju. Prawdą jest, że sytuacja i przeobrażenia w kraju rzutują w znacznym stopniu na mentalność i byt ludności nie tylko w kraju ale również w danej miejscowości.

Ostatnie cztery lata lat siedemdziesiątych, życie społeczne i gospodarcze w Rzozowie było W pewnym stopniu stabilne ale toczyło się w żółwim tempie. Pod względem społecznym ludność Rzozowa była pasywna wręcz otępiała. Zaważyły na tym dwa czynniki. Sołtys wsi Władysław Janik, który sprawował w tych latach „władzę gospodarza wsi” niewiele interesował się zagadnieniami społecznymi wsi. Nie potrafił zmobilizować mieszkańców wsi do czynów społecznych w celu podniesienia Rzozowa na wyższy poziom do rzędu przodujących miejscowości w Gminie. On jako sołtys wsi zezwolił bez porozumienia się z ludnością wsi na pobranie przez władze gminne zagaszonego wapna oraz przekazanie zgromadzonego żwiru i pustaków na inne cele. Wymienione materiały budowlane przeznaczone były na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rzozowie. Poza tym obywatele wsi w ramach dobrowolnego opodatkowania się złożyli na rozbudowę szkoły ok.96 tyś. złotych. Zebrane pieniądze zdeponowane zostały w banku na koncie depozytowym bez szansy oprocentowania tych pieniędzy. Materiał budowlany na szkołę został rozgrabiony, w szkole wykonano tylko generalny remont.

Mieszkańcy wsi zostali rozczarowani i zawiedzeni takim rozwiązaniem nadbudowy szkoły. Wśród ludności powstało wielkie uprzedzenie i niechęć do podejmowania dobrowolnych czynów społecznych. Taka frustracja ludzi trwała, aż do początków lat osiemdziesiątych.

Mimo tego niepomyślnego klimatu coś się działo i zmieniało we wsi.

 

W 1976 roku Zakład Energetyczny z Krakowa dokonał modernizacji sieci energetycznej w Rzozowie. Wymieniono słupy drewniane na betonowe. Dokonano wymiany starej linki energetycznej na nową i zmodernizowano niektóre odcinki linii przesyłowych.

 

Od 8 maja 1977r na polecenie Kurii Biskupiej w Krakowie proboszcz parafii skawińskiej zobowiązany został do odprawiania w kaplicy w Rzozowie w każdą niedzielę Mszy świętej.

W 1978 roku wysiłkiem członków OSP w Rzozowie i dotacji Urzędu Miasta i Gminy wybudowano basen przeciwpożarowy i w dniu 22 lipca oddano go do użytku Straży OSP w Rzozowie.

 

W maju 1973r wykonano prace przy wydłużeniu kaplicy i na tym wydłużeniu położono zadaszenie. Wykonane prace miały na celu zabezpieczenie ludzi podczas nabożeństw od deszczu, śniegu, chłodów i mrozów.

 

W dniu 16 października 1978r na conclawe w Watykanie wybrano na Papieża Polaka ks. kardynała Karola Wojtyłę, który przyjął nazwę Jana Pawła II-giego.

 

W październiku 1 listopadzie 1978r Wydział Geodezyjny w Krakowie przeprowadził na terenie Rzozowa nową klasyfikację gruntów oraz dokonał gruntownego uwłaszczenia właścicieli gruntów.

 

W 1979r w ramach modernizacji dróg wiejskich położono smołówkę na odcinku drogi od drogi Skawina- Radziszów do posesji Lupy Władysława Nr 24.

 

Od 1 listopada 1979r do 5 sierpnia 1980r nawiedziła kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wszystkie rodziny w naszej wsi.

 

W dniu 13 maja 1981r do Polski jak również do Rzozowa dotarła bardzo smutna i bolesna wiadomość. W tym dniu dokonano zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II-go. Papież został ciężko ranny.

 

30 kwietnia 1981r poświęcono zakupione krzyże przeznaczone do szkoły Podstawowej. Po poświęceniu krzyży, asyście kilkudziesięciu ludzi zaniesiono je do szkoły i uroczyście zawieszono w poszczególnych klasach.

 

Z końcem maja 1981r dotarła nowa smutna wiadomość. W dniu 28 maja zmarł w Warszawie Prymas Polski ks. kard Stefan Wyszyński nazwany później „Prymasem Tysiąclecia” Liczył 80 lat.

W dniu 20 października 1981r kaplicę w Rzozowie wizytował po raz pierwszy ks. kard. Franciszek Macharski Metropoita Krakowski.

 

Wreszcie 13 grudnia 1981r ogłoszony został w całym kraju stan wojenny. Nastąpiły masowe aresztowania i internowania, a szczególnie członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W Rzozowie wprawdzie istniał Związek Zawód Rolników ale nikogo nie aresztowano.

W dniu 27 czerwca 1982r przyjechał do Rzozowa na stałe ks. Edward Truty przewidziany w przyszłości na proboszcza parafii w Rzozowie. W związku z tym ks. Edward zaczął odprawiać od 3 października 1982r Msze Świętą w każdą niedziele.

 

Lata 1982 i 1983 dały się ludziom we znaki wielką posuchą. Zaczęło wszędzie brakować wody Potok przepływający przez naszą wieś całkowicie wyschnął w całej wsi zaledwie w kilku studniach była woda, natomiast w kilkudziesięciu studniach nie było kropli wody. Rzeka Skawinka stała sie tak wąska, że można ją było przeskoczyć. Trawy usychały na pniu, a ziemia była tak wyschnięta, ze pękała jak skorupa tworząc szczeliny. Deszcz padał bardzo rzadko, od czasu do czasu, za to panowała, długa, piękna i ciepła pogoda.

W dniu 21 czerwca 1984r odbyła się pierwsza procesja w Święto Bożego Ciała. W dniach 7,8 i 9 sierpnia 1985r padały bardzo obfite i ciągłe deszcze. Spowodowały one gwałtowny przybór wody w rzece Skawince. Wylew rzeki spowodował wielkie szkody w plonach na polach.

Skoszone już zboże stało w podstawkach i wezbrana woda część tych podstawków zabrała, a resztę zabrudziła słomę mułem w tych podstawkach. Również ziemniaki i buraki zostały w bardzo dużym stopniu zamulone. Komisje szacunkowe z PZU przybyły na miejsce wylewu rzeki i dokonały oszacowania szkód wyrządzonych przez rzekę.

W dniu 16 kwietnia 1986r ks. kard. Franciszek Macharski wydał dekret erekcyjny, mocą którego duszpasterstwo w Rzozowie stało się parafią.

W roku 1987 zima była dosyć mroźna i śnieżna. W styczniu mrozy osiągały granice od minus siedmiu stopni do minus nawet 33 stopni C. Pierwsza dekada lutego i pierwsza połowa marca były bardzo mroźne i mrozy wahały się od -9 stopni do -23 stopni.

W dniu 25 października 1987r rozpoczęło się w naszej parafii nawiedzanie indywidualnych domów przez kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Było to drugie nawiedzenie obrazu M B Częstochowskiej w Rzozowie. Pierwsze odbyło się od 1 11 1979r do 5 08 1980r. W dniu 7-go września 1988r nabożeństwo w kaplicy zakończyło nawiedzanie kopii Matki Boskiej Częstochowskiej.

W dniu 28 czerwca 1989r kierowca pan Piotr Folwarski przywiózł z Przemyśla cztery dzwony do kościoła w Rzozowie.

W dniu 27 maja 1990r odbyły się wybory do Gminnych Rad Narodowych. Na radnego wybrany został mgr Bogdan Bogdali. Dla ciekawości postanowiłem zanotować w kronice, że w listopadzie 1990 roku Dyrekcja PKP dokonała generalnego remontu torów kolejowych na linii Kalwaria-Skawina. Wymieniono szyny, podkłady, żwir z pod torów przesiano i uzupełniono nowym kamieniem podkładowym.

W pierwszej połowie 1991r wykonano na terenie wsi poważną inwestycję. Położono smołówkę na drodze koło Józefa Pletni nr 25 na długości 155m.

Następnie od drogi prowadzącej przez środek wsi do drogi w stronę kościoła ok.220 m i na odcinku drogi od Krzyża w stronę Huty Aluminium do strumyku przepływającego przez tę drogę ok. 200 m.

W dniu 27 października 1991r odbyły się pierwsze po wojnie demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu, ale frekwencja wyborcza była bardzo słaba, ponieważ wynosiła tylko ok.43 procent.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku