W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Zagadnienie i problemy Szkoły Podstawowej w Rzozowie

W ostatnich piętnastu latach 1976 – 1991 Szkoła Podstawowa w Rzozowie przeżywała swoje wzloty i upadki. Wprawdzie w roku 1963 wykonana została ekspertyza wytrzymałości fundamentów, stropów i dachu szkoły pod nadbudowę, która wypadła pozytywnie ale szansa ta została zaprzepaszczona. Wybrany Komitet Nadbudowy Szkoły po pewnym czasie zaprzestał swojej działalności, a zgromadzony materiał budowlany na polecenie władz gminnych i za przyzwoleniem sołtysa został zużyty na inne cele inwestycyjne w innych miejscowościach.

W 1974 roku w szkole dokonano generalnego remontu i zainstalowano centralne ogrzewanie.

Od tej pory przez kilka lat nie było żadnych większych inwestycji w szkole.

W dniu 30 kwietnia 1981 roku w kaplicy w Rzozowie poświęcono krzyże, które rodzice dzieci zanieśli do szkoły i umieścili na ścianach poszczególnych klas. Krzyże w szkołach usunięte zostały przez władze partyjne z początkiem lat sześćdziesiątych.

W roku 1978 powstał Komitet Budowy Przedszkola w Rzozowie. Celem Komitetu było wybudowanie przedszkola przy pomocy miejscowych mieszkańców i Zespołu Opieki Administracyjnej Szkół/ZOAS/. Jednak inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ miejscowa ludność nie była zainteresowana tą budową, a drugą przyczyną był wybuch stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981r.

W sierpniu 1987r doprowadzono do szkoły wodę z sieci wodociągowej.

W maju 1989r zainstalowano w szkole telefon z sieci telefonicznej.

W lipcu 1990r podłączone do skrzynki gazowej na murze szkoły i przewodów gazowych z sieci gazowej.

We wrześniu 1990r ks. proboszcz mgr Edward Truty, odstąpił na plebanii jedną salę do nauki dzieci szkolnych.

W grudniu 1991r na zaproszenie Komitetu Nadbudowy Szkoły przyjechał do szkoły architekt, który dokonał oględzin fundamentów, stropów i dachu szkoły w celu sporządzenia opinii technicznej. Ekspertyza wypadła pozytywnie i będzie potrzebna do sporządzenia projektu nadbudowy szkoły, którą planuje Komitet.

W roku szkolnym 1991/92 do szkoły podstawowej w Rzozowie uczęszczało ogółem 220 uczniów. W dniu 29 września 1990r do szkoły w Rzozowie przyjechała wojskowa ekipa lekarzy specjalistów z Kliniki Wojskowej z Krakowa. Przebadali ogółem 320 osób, w tym większość dzieci. U dzieci stwierdzili szereg schorzeń, szczególnie dróg oddechowych. Zalecili rodzicom dzieci częste wyjazdy dzieci do miejscowości uzdrowiskowych.

W okresie 1976 – 1991 studia wyższe ukończyło siedmiu absolwentów Szkoły Podstawowej w Rzozowie, w tym 5 dziewcząt i dwóch chłopców.

Marian Kotula – MONOGRAFIA WSI RZOZÓW ZA OKRES 1976 – 1991
/ część druga /

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku