W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 lutego 2019 r.

o godz. 18.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji.
  4. Dyskusja
  5. Prezentacja kandydatów na Sołtysa.
  6. Prezentacja kandydatów do Rady Sołeckiej:
  7. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
  8. Rozdysponowanie dodatkowych środków do dyspozycji Sołectwa – uchwała.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

/-/ Norbert RZEPISKO

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku