W związku z trwającymi pracami nad rozbudową stroną internetową Rzozow.pl, zwracamy się z wielką prośbą do mieszkańców o przesyłanie materiałów, które mogły by być przydatne... Zobacz

Zebranie Wiejskie

Rzozów 25-02-2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sołtys i Rada Sołecka Rzozowa

zaprasza mieszkańców Sołectwa Rzozów

na Zebranie Wiejskie

 

w dniu 5 marca 2019 r.

o godz. 17.00      

w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rzozowie

 Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
  3. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
  4. Sprawa budowy ciągu pieszo-rowerowego przez Rzozów
  5. Wolne wnioski i sprawy bieżące
  6. Zamknięcie zebrania.

 

 

Sołtys Rzozowa

/-/ Grzegorz KLIMAS

 

 

Pogoda w Rzozowie

Logo Rzozowa

logo Rzozowa

Rzozów na facebooku